1 av 4 vil forby elsparkesykkel

elsparkesykkel

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk svarer 23 prosent at det bør innføres forbud mot all bruk av elsparkesykkel i Norge.

– Det er overraskende mange. 1 av 4 tilsvarer tross alt over én million nordmenn over 18 år. At mange ønsker et forbud er likevel forståelig all den tid det har vært et vedvarende konfliktnivå rundt bruken av elsparkesykler i alle år, og antall ulykker har vært høyt. Hundrevis av brukere har blitt skadet i ulykker, og vi har hatt dødsulykker. Samtidig opplever mange fotgjengere det utrygt å ferdes på fortau, og bysentrum har ofte vært preget av mengder med henslengte utleiesykler, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Les også:  50 år med tekst under korken!

I undersøkelsen, som er foretatt av YouGov like før påske, er det ikke kun de eldre som ønsker et forbud. I aldersgruppen 18 til 29 år svarer hele 17 prosent at de ønsker et forbud. Høyest andel finner en i 40-49 år med 27 prosent. Geografisk ønsker flest i Vestland et forbud med 28 prosent. Laveste andel er i Oslo, Trøndelag og Nord-Norge med 18 prosent. 

I januar ble det kjent at regjeringen strammer inn reglene for elsparkesykkel i løpet av våren. Det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for barn under 15 år. I tillegg kan det komme ytterligere innstramminger i regelverket.

Les også:  Agurknytt: Agurktid hos REMA 1000

– Dette er tiltak vi støtter. Det har de siste årene vært altfor mange ulykker hvor folk har skadet seg i beruset tilstand, og med nye regler, promillegrense, og betraktelig færre utleiesykler i de store byene, forventer vi langt lavere skadetall i år. Samtidig blir elsparkesykler nå klassifisert som motorvogn, og vi er bekymret for sikkerheten for de yngste når reglene innebærer at et barn på 12 år lovlig kan kjøre i trafikken, sier han.

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

Slik er de nye reglene:

  • Promillegrense på 0,2.
  • Elsparkesykkel omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Det innføres nedre aldersgrense på 12 år.
  • Det blir påbudt med hjelm for barn under 15 år.

Følgende innstramminger utredes i tillegg:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.