Vil ha en samfunnsanalyse for Evenesregionen

nfk

Utvidet aktivitet på Evenes flystasjon gir ringvirkninger for hele regionen. Nå vil fylkesrådslederne i Nordland, Troms og Finnmark, sammen med Evenes kommune, ha klare fakta på bordet.

– Dette handler om å gjøre de rette strategiske valgene når vi planlegger utviklingen i hele Ofotregionen og i Sør-Troms. Vi gjør denne analysen for å finne både ringvirkningsmuligheter og for å kunne identifisere utfordringene best mulig, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

En samfunnsanalyse vil vise hva utvidelsen av Evenes flystasjon og forsvarets aktivitet vil gi av befolkningsutvikling samt direkte og indirekte ringvirkninger fra befolkningsvekst og økt aktivitet i regionen.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

– Analysen skal rett og slett identifisere viktige suksessfaktorer og eventuelle flaskehalser for framtidig utvikling. Vi kan ikke la fylkesgrensen være et hinder for utvikling og samhandling mellom fylkeskommunene og kommunene i grenseregionen, påpeker fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo.

Gjennom kunnskapsinnhenting og et analysearbeid, vil konsekvenser og muligheter for viktige samfunnsområder som samfunnssikkerhet og beredskap, lokale miljø- og klimaeffekter, transportutfordringer, samt samiske interesser og reindrift, bli grundig belyst.

– Vi snakker om mange arbeidsplasser. Det vil skape nye behov knyttet til både kollektivtransport, boligbygging, sykehus og beredskap. Alle disse tjenestene som en befolkningsvekst vil påvirke. Vi ønsker heller at folk bosetter seg i Harstad enn i Horten, og heller i Bjerkvik enn i Bergen. Og helst i Evenes selvfølgelig. Men for regionen må vi ha planene klare for hvordan vi bygger opp tjenestene og samfunnssikkerheten, forklarer ordfører i Evenes, Terje Bartholsen.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll viser til samfunnsanalysen som nylig ble presentert knyttet til etableringen av battericellefabrikk i Mo i Rana.

– Vi vet at det blir utfordringer knyttet til eksempelvis mangel på boliger, og til økt behov for kollektivtransport. Men ikke minst må vi tenke langsiktig og se på hvilke utdannings- og kompetansebehov som vi kan løse her i nord. Når vi ser tilbake på etableringen i Evenes, vil vi gjerne si; Ja, se på alle mulighetene vi utnyttet, og som skapte ytterligere vekst. Og vi bør kunne se tilbake og si at vi timet inn det offentlige tjenestene på riktig nivå – og til riktig tid, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.