7 000 i ungt utenforskap i Nordland

nfk

7 000 personer er i såkalt ungt utenforskap i Nordland. Høyres gruppeleder Beate Bø Nilsen vil ha Nordland fylkesting med på en uttalelse der det legges mer ressurser inn i å hjelpe unge voksne gjennom tilpasset utdanning.

Beate Bø Nilsen påpeker at man i Nordland har alt for mange unge voksne med lav eller ingen utdanning, og som faller utenfor, både økonomisk og sosialt. Det er om lag 7 000 personer i ungt utenforskap.

Les også:  Grøftrensk skadet kulturminne i Sortland

– Nordland fylkeskommune gir tilbud om opplæring gjennom nettskole og noen oppfatter dette som lite tilfredsstillende. Flere ønsker opplæring ved bruk av ordinær klasseromsundervisning, bl.a. fordi de har norsk som andrespråk, påpeker Nilsen.

Nilsen vil derfor at fylkesrådet skal vurdere andre undervisningsmetoder enn nettstudier for elever som har norsk som andrespråk.

– Undersøkelser viser derimot at det største hinderet for at flerspråklige ikke tar etter- og videreutdanning er at de ikke behersker norsk godt nok, og at de mangler grunnleggende ferdigheter innen IKT. Utilstrekkelige språkkunnskaper og svake digitale ferdigheter er på samme måte årsaken til at flerspråklige kommer lengre bak i køen når læreplassene formidles, underbygger Nilsen.

Les også:  100 000 elever løper TINEstafetten over hele Norge

Nilsen påpeker at man må sikre at norskkunnskapene til de flerspråklige ligger på kompetansenivået B2, før de begynner videregående opplæring.

– Videregående opplæring skal tilpasses behovet til den enkelte. Da vil det også være en stor fordel at hver enkelt er best mulig rustet når de starter på videregående opplæring etter den retten man har som ung voksen over 25 år, avslutter Beate Bø Nilsen, som håper å få fylkestinget med på uttalelsen hun fremmer i fylkestinget i morgen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.