Produksjonen i skogen må økes

været bodø

Norge trenger mer skog både for økonomien og klimaet, men hvordan kan vi best øke tilveksten?

Skogen får stadig større betydning, både for å binde klimagasser og produsere råvarer til bygg, industri og energi. Skogbruk var et viktig tema på Landbruksdirektoratets konferanse 9. mars 2023, der skog og klima ble belyst av Landbruksdirektoratet.

Skogen dekker 38 prosent av Norges landområde. Av denne skogen er to tredeler produktiv skog og én tredel ikke produktiv skog. Skogvolumet i Norge er nær tredoblet de siste hundre årene.

Les også:  Få på plass skilting for hurtiglading!

− De siste årene viser Landsskogtakseringen at tilveksten har avtatt, og det bør iverksettes tiltak for å øke tilveksten igjen, for å produsere mer og samtidig binde klimagassen CO2, sier Turid Trötscher som jobber med skogforvaltning hos Landbruksdirektoratet.

Det er flere årsaker til at tilveksten er på vei ned i norske skoger.

Gamle trær vokser senere enn unge. De siste tjue årene er andelen gammel skog økt to og en halv gang, noe som gir redusert tilvekst. I tillegg hugges det mer skog i sin beste alder. De siste ti årene har det også vært flere tilfeller av tørke som både gir redusert tilvekst og mer død skog. Gjengroing har holdt skogarealet ganske stabilt, men mye skjøtta skog går tapt på grunn av utbygging.

Les også:  Vil flytte rusbehandling av barn fra barnevern til helsevesenet

I sum betyr dette at tilveksten i norske skoger nå faller. Det er dermed behov for tiltak som kan øke tilveksten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.