Næringslivet i nord mer opptatt av vekst enn bompenger

virke

Bompenger har preget valgkampen, men en ny undersøkelse viser at næringslivet i Nord-Norge ikke vurderer bompenger som en av de tre viktigste sakene i valgkampen. Virke mener valgkampinnspurten må handle mer om hvordan vi kan skape verdier, enn om pengebruk.

I en undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, oppgir nord-norske næringslivsledere at areal og regulering er deres viktigste sak ved lokalvalget.

− Hvordan vi kan skape verdier har fått ufortjent lite oppmerksomhet i lokalvalget, selv om faktum er at mange viktige avgjørelser for næringslivet gjøres lokalt, og at dette opptar virksomhetene i landet vårt. Derfor oppfordrer vi politikerne i Nord-Norge til å bruke valgkampinnspurten på hvordan deres lokale næringsliv, og dermed nærmiljø, kan utvikles, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Les også:  40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

Hele 57 prosent av næringslivslederne i Nord-Norge oppgir areal og regulering som en av sine viktigste saker, 32 prosent oppgir eiendomsskatt og 27 prosent vurderer kommunale avgifter som viktigst. Riktignok kommer bompenger på fjerdeplass med 26 prosent, og i Tromsø sier hele 55 prosent at bompenger er en viktig sak for dem. Horneland Kristensen anerkjenner bompengenes rolle, men ønsker å dreie debatten.

− Skal vi bevare velferdsstaten må produktivitetsveksten opp, da er arealplanlegging viktig. Bompenger er en stor avgift og henger for mange virksomheter sammen med hvilken fremkommelighet de får igjen, men det er viktig at debatten i valgkampen blir løftet fra hva vi skal bruke penger på til hvordan vi kan skape verdier i lokalsamfunn over hele landet. Om vi klarer å løfte veksttakten i handels- og tjenestenæringen til 90-talsnivå så vil det gi oss 7 200 milliarder kroner mer å rutte med fram til 2040.

Les også:  PODCAST: Ny ordfører i Bodø

Undersøkelsen viser også at bare 3 av 10 næringslivsledere i Nord-Norge mener kommunene deres er gode på å involvere næringslivet til dialog når viktige beslutninger skal tas. Virke mener mange lokalsamfunn går glipp av store verdier fordi næringslivet ikke involveres mer.

− Næringslivet er lokalsamfunnenes gull. Når kommunene overser de som skaper arbeidsplasser og verdier vil de ofte mislykkes med å utvikle bedre og sterkere nærmiljø, sier Horneland Kristensen.

Les også:  Svein Valle er ny biskop i Sør-Hålogaland bispedømme

Andelen nord-norske næringslivsledere som mener det er ubyråkratisk å drive næringsvirksomhet i sin kommune (31 prosent) er lavere enn de som synes det er byråkratisk (40 prosent). Resultatene er noe bedre på tilrettelegging for næringslivet. Her mener 38 prosent at tilretteleggingen er god. På dette spørsmålet er det bare Oslo med 30 prosent som scorer dårligere enn Nord-Norge.

− Det er tydelige regionale forskjeller. Dette viser at lokalpolitikerne og administrasjonen kan gjøre en forskjell for virksomhetene i sin kommune. Derfor oppfordrer vi alle til å involvere seg i lokalvalget, og å stemme på partier og kandidater som vil utvikle lokalt næringsliv, avslutter Virke-sjefen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.