Vesentlig mer til opplæring, samferdsel og fylkesveger i Nordland

nfk

Høyre, Frp og Venstre vil gi mer penger til videregående opplæring, samferdsel og fylkesveger i Nordland i sitt alternative budsjett for fylkeskommunen. Budsjettet plasserer enkeltmenneskets behov i sentrum, konkluderer de tre partiene i Nordland fylkesting.

– Vi tror at hver enkelt av oss kan utgjøre en forskjell i samfunnet. Vi må sikre bærekraften i velferdssamfunnet vårt, da må vi satse på kunnskap og kompetanse. Ingen i Norge skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse, og færre skal falle fra i skolen, sier Arne Ivar Mikalsen, gruppeleder i Venstre. De tre partiene mener at en god skole er nøkkelen til god integrering og god inkludering.

– Vi må skape mer og inkludere flere. Vi tror på frihet under ansvar, og vi tror at du selv vet hva som passer best for deg. Det er hovedgrunnlaget for vårt budsjettforslag, og en av de vesentlige forskjellene fra fylkesrådets forslag, sier Richard Dagsvik, gruppeleder i FrP.

De tre gruppelederne mener det er spesielt viktig å rette fokus på de som opplever økonomiske problemer og uro i disse tider. Dette kommer tydelig frem i forslaget til budsjett.

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

– Vi må fange opp de mange som i det kommende året vil slite med å betale regninger for å kunne ha et trygt og godt liv. Det koster mer å kjøpe mat, ha det varmt og betale på lån og utgifter. Når kommuner øker eiendomsskatten, avgifter for trygghetsalarm, hjemmehjelp, opphold i institusjon, vann og avløpsavgift samtidig som andre priser stiger, blir det tøft for mange. I slike tider må de som har minst skjermes og styrkes, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder i Høyre, som også mener det er gledelig at det finnes folk og organisasjoner som trår til.

– Røde Kors, Frelsesarmeen, Redd Barna og mange andre lager suppekjøkken, samler inn julegaver, og sørger for at fattige får en litt mindre fattig hverdag. Vi ønsker å støtte denne hjelpen med tilskudd fra fylkeskommunen, påpeker Høyre-politikeren.

De tre gruppelederne ønsker videre å bygge Nordland fylkeskommune som en «Ja-fylkeskommune» som møter nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn, og har et godt samarbeid med private aktører.

– Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på en positiv fylkeskommune som er løsningsorientert i møte med sine innbyggere og næringslivet. Alle skal ha gode tjenester innenfor skole, folkehelse, tannhelse, kultur, båt, ferge, buss og vei. Skal vi lykkes med det, må det ligge en trygg og ansvarlig politikk i bunnen. For oss det grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp, påpeker de tre politikerne. Budsjettforslagene skal behandles i fylkestinget torsdag denne uka.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Forslaget er bygd på samme grunnlag som fylkesrådets forslag til økonomiplan og budsjett, med følgende vesentlige endringer kommentert av de tre gruppelederne:

– Det vedtas følgende endringer i forhold til fylkesrådets foreslåtte budsjett og økonomiplan. Vi frigjør / omprioriterer 1,12 milliarder kroner til drift av fylkesveger, ferge og hurtigbåt og trafikksikkerhetsarbeid i 4-årsperioden og styrker drift av utdanning med 110, 8 millioner kroner i 4- årsperioden.

– Vi omprioriterer og frigjør / omprioriterer 650 millioner til investeringer på trafikksikkerhetstiltak og fylkesveier i 4-års perioden. Vi ønsker å endre styringsmodell for Nordland fylkeskommune fra parlamentarisk til formannskapsmodellen. Nordland fylke sin parlamentariske styreform har et fylkesråd bestående av 6 personer i tillegg til fylkesdirektør, politiske rådgivere og sekretærer. Totalt er det dette koster minimum 98,5 millioner mer enn formannskapsmodellen i perioden. Fra 2023 ønsker vi å benytte fylkesrådets disposisjonskonto på utdanning og samferdsel. Posten utgår ved bytte av styringsform.

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

– Samtidig som det brukes unødvendig mye midler på fylkesrådet, får fylkestinget stadig mindre innflytelse gjennom en tolkning av parlamentarismen på en meget negativ måte. Gjennom delegasjonsreglementet har flertallet av fylkestinget gitt alt for mange saker til avgjørelse i fylkesrådet. Fylkestinget har i større grad behandlet høringer, orienteringer og redegjørelser. Vi vil derfor ha fomannskapsmodellen innført med et fylkesutvalg, der i dag frikjøpte politikere vil kunne bidratt langt mer konstruktivt enn det som fylkesrådet gjør i dag.

– Samferdsel på sjø og land er avgjørende for bosetting og arbeidsliv langs vår langstrakte kystlinje. Vi prioriterer å bygge infrastruktur og holde sjøveien åpen for båtruter som gjør at folk kan skape verdier der de bor. Det har i alt for lang tid vært skapt usikkerhet rundt båtruter og tilbud til folk som har dette som eneste kommunikasjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.