Styrker Økokrim på fiskekrim

Nærings- og fiskeridepartementet

Et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Økokrim skal ruste politiet i kampen mot fiskerikriminalitet.

– Fiskerikriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem. Det er økonomisk kriminalitet og truer verdens fiskeressurser. Det skaper også urettferdig konkurranse og straffer ærlige aktører. Derfor er jeg glad for at vi kan låne ut en av våre fremste eksperter innen fiskerikriminalitet, slik at vi kan styrke Økokrims kompetanse på dette området, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Nærings- og fiskeridepartementet skal i ett år fremover låne ut en medarbeider til Økokrim. Seniorrådgiver Eve de Coning har tidligere jobbet mot fiskerikriminalitet i Kripos og Interpol. Fra 1. juli skal hun hospitere i Økokrim.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringens statsbudsjett får karakter «Ikke bestått»

– At fagfolk fra Nærings- og fiskeridepartementet nå skal samarbeide tett med Økokrim om fiskerikriminalitet, viser at politiet jobber på en helt annen måte nå enn før. Kriminaliteten har endret seg, da må også politiet organisere seg på en annen måte enn før, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Fiskeriliaisonen skal jobbe i etterretningsfunksjonen i Økokrim. Der vil hun bidra til at analyser og kompetansen i Økokrim blir så god som mulig på fiskekrimfeltet.

Les også:  LESERINNLEGG: Ordføreropprør mot regjeringens elbiltvang

– Vi er glade for samarbeidet med Nærings- og fiskeridepartementet om å bekjempe kriminalitet innen fiskerinæringen. Dette er et viktig område for Økokrim, og med Eve de Coning som hospitant får vi styrket våre kapasiteter innen etterretning på fiskeri, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Regjeringen satt i 2018 ned et utvalg som skulle se på utfordringer i ressurskontrollen i fiskerisektoren. Utvalget påpeker at ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet utgjør en trussel mot både ressursgrunnlaget og næringen. En av anbefalingene fra utvalget er at fiskerimyndighetene bør arbeide tett med politiet og andre kontrolletater for å adressere denne trusselen.

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

– Gjennom å plassere en fiskeriliaison i Økokrim sikrer politiet tilgang på solid kunnskap om fiskerikriminalitet. Vi bygger også bro mellom etatene og politiet. Denne kunnskapen er viktig for at både kontrolletatene og politiet skal være godt rustet til å effektivt avdekke fiskerikriminalitet, sier Ingebrigtsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.