LESERINNLEGG: Ny opplæringslov svekker foreldreretten

læring lærer klasse

Den nye opplæringsloven NOU 2019:23 svekker foreldreretten ved at man istedenfor undervisningsplikt innfører skoleplikt. Dette går Partiet De Kristne imot. Vi ønsker å bevare undervisningsplikten og muligheten for hjemmeundervisning uten at man må søke kommunen om godkjenning.

Av Karl Tobias Hansen, Partiet De Kristne, utdanningspolitisk talsperson.

I forslaget til ny opplæringlov heter det i § 3-2. Plikt til grunnskoleopplæring: «Barn har plikt til grunnskoleopplæring frå det året dei fyller seks år, til dei har avslutta det 10. trinnet.»

Dette er en endring fra det tidligere lovforslaget hvor en ikke har skoleplikt, men undervisningsplikt. Det som tidligere i praksis bare var å opplyse om at en ønsket hjemmeundervisning, må kommunen nå først godkjenne.

Les også:  Nettsvindel øker: Nå får du advokathjelp online

Beslutningsmandatet som tidligere var hos foreldrene flyttes i større grad til det offentlige. Dette er en endring som strammer inn og går ut over familienes frihet og rettigheter til opplæring av egne barn.

Norsk hjemmeundervisningsforbund har hatt erfaringer med kommuner som har vært skeptiske og har innehatt negative holdninger til hjemmeundervisning generelt og dette er problematisk. Det opplyses også om store lokale forskjeller på hvorvidt kommunen vil godkjenne søknader om hjemmeundervisning. Samtidig oppleves ordningen som allerede eksisterer med et tilsyn, som en tilstrekkelig ordning.

Det nye lovverket vil i så måte legge til rette for større rom for lokalkommunens vurdering, noe som kan være problematisk. Særlig i de kommunene hvor det allerede pågår konflikt mellom det offentlige systemet/skolen og familien, og hvor familien ser det nødvendig å undervise selv på grunn av problemer med eksempelvis mobbing eller dårlig tilpasset undervisning.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Det å la byråkratiske systemer innta en stadig større ekspertrolle hvor disse skal dømme hva som er best for en familie, er å underminere foreldrerollen og beror i en mistro omkring foreldrenes dømmekraft hvor anliggende er barnets beste.

Videre i lovforslaget står det i § 1-4 «at opplæringa må vere i samsvar med læreplanar for fag og med fag- og timefordelinga.» 

Erfaring viser ofte at hjemmeundervisning utføres mye hurtigere enn skoleundervisning ettersom det i mye større grad tilpasses det enkelte skolebarn. Det går ut over hjemmeundervisningens styrke, fleksibilitet og handlingsrom dersom man ikke lengre får frihet til å legge opp undervisningsopplegget selv på best mulig måte til sitt barn. Dette påfører en unødvendig tung byrde for de som allerede ofrer mye i undervisningen av sine barn. Foreldre som driver hjemmeundervisning skal sørge for at barna får opplæring i alle fag, og derfor eksisterer tilsynsordningen, men akkurat hvilket pedagogisk oppsett for fag og tidsrammen de opererer innenfor bør ikke være standardisert.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Partiet De Kristne ønsker at en bevarer undervisningsplikten. Kommunene må ikke gripe inn for mye og detaljstyre enhver families opplæringsønsker. Foreldrene må selv ha frihet til å bestemme form, opplæring og undervisning for sitt barn.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.