Søk om lønnstilskudd fra 1. februar

cv mal

Søkeportalen for lønnstilskudd åpner mandag 1. februar. Arbeidsgivere kan søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor. Søkefrist er 1. mars.

Arbeidsgivere, det vil si næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser, som har tatt tilbake ansatte som var permittert per 31. august 2020 kan søke om tilskudd fra 1. februar 2021. Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes støtte for. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar i år.

Les også:  A-krimsenteret i Nordland: Fant lovbrudd hos halvparten av de kontrollerte i bygg- og anleggsbransjen

Siste frist for å kunne søke om lønnstilskudd for oktober, november og desember i fjor er 1. mars 2021.

– For å søke om tilskudd er det viktig at virksomheten har rapportert korrekt gjennom a-meldingen til Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret), sier Hilde Pedersen, ansvarlig for lønnstilskuddsordningen i Skatteetaten.

A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Arbeidsgivere har tidligere kunnet søke om støtte på lonnstilskudd.no for juli og august, og så langt er det utbetalt vel 173 millioner kroner fordelt på 947 mottakere for juli og 1475 mottakere for august. Søkefristen for juli og august var 5. november i fjor.

Les også:  Pride-sjokk i sosiale medier for Gjensidige

Lønnstilskudd til foretak som driver næringsvirksomhet blir beregnet etter omsetningssvikten i støttemåneden. Foretak med et omsetningsfall på 30 prosent eller mer sammenlignet med samme måned året før får 15.000 kroner per heltidsansatt som tas tilbake fra permittering. Foretak med omsetningsfall mellom 10 og 30 prosent kan også søke om støtte, men de får en lavere sats.

– De første utbetalingene vil komme vel en uke etter at søkeportalen åpner 1. februar, sier Hilde Pedersen, ansvarlig for lønnstilskuddsordningen i Skatteetaten.

Les også:  Siva-prisen 2023: Vinneren har spart miljøet for over 100 tonn engangsplast

Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med Økokrim, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid.

Opplysninger om virksomheter som mottar lønnstilskudd og summene de mottar offentliggjøres fortløpende i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

På lonnstilskudd.no finner arbeidsgivere informasjon om ordningen og vilkår for å motta tilskudd.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.