Signerte samarbeidsavtale mellom Nordland og kommune i Polen

nfk

Nordland fylkeskommune og den polske kommunen Łomża har undertegnet en samarbeidsavtale. Tema for samarbeidet er miljø, sosial bærekraft og utdanning. EØS-prosjektet har en økonomisk ramme på 150 000 euro.

Nordland fylkeskommune er invitert med i prosjektet som  såkalt ekspertpartner, og skal bidra med erfaringsutveksling og kompetanseheving.

– Vi har uten tvil mye kompetanse å bidra med i prosjektet. Men fylkeskommunen vil også selv få stor gevinst med å delta: Vi får erfaring med internasjonalt samarbeid, og spesielt EØS-midlene, og erfaring med jobbing på tvers av avdelinger. Gjennom å lære hvordan vår polske partner arbeider med temaene kan vi også få ny kunnskap vi kan ta med oss i vårt eget arbeid, sier fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen som undertegnet avtale på vegne av Nordland fylkeskommune.

Les også:  Rødt kritisk til ferjeanbudet Dønna - Herøy

Hun legger til at alle utgifter til prosjektet dekkes av EØS-midlene.

Mer konkret gjelder samarbeidet følgende tema: Innen miljø – Implementering av miljøkrav i anskaffelser og kontrakter for bygg og anlegg, samt parkanlegg. Det er fylkeskommunes avdeling for transport og infrastruktur som har ansvaret for dette.

Innen temaet sosial bærekraft skal det fokuseres særlig på medvirkning, seniorer som en samfunnsressurs og «det gode liv i nord». Her er det fylkestingets kontor og avdeling for Samfunnsutvikling, ved folkehelse og lokal samfunnsutvikling, som følger opp og – i tillegg medvirkningsorganene i fylkeskommunen.

Les også:  Rødt: Fylkesrådet bidrar til å overkjøre miljøhensyn i Nordland

Endelig skal prosjektet også jobbe med rekruttering til utdanning, nærmere bestemt til yrkesfag. Det er Mosjøen videregående skole som skal være ekspertpartner på dette området.

-Vi forventer første gjenvisitt fra polsk side til Nordland i oktober. Da kommer borgermesteren sammen med de som skal jobbe med miljøsamarbeid. Planen er da å ha program i Bodø, og så ta dem med til Mosjøen. Vi ønsker ellers å få med oss 2-3 kommuner i Nordland med i samarbeidet på litt sikt, sier fylkesordføreren.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Nordland fylkeskommunes nye internasjonale strategi som har som hovedmål at vi skal «bygge attraktive og inkluderende samfunn i Nordland gjennom å utveksle internasjonal kompetanse og kunnskaper om beste praksis», altså at fylkeskommunen i årene som kommer i større grad enn tidligere skal delta i internasjonale prosjekter for å innhente økonomiske midler, kompetanse, kunnskap og engasjement – så vel som deling av kompetanse.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.