Tredobling av Ethereum-valutaen i løpet av 2019?

bitcoin etherium litecoin

Ether (ETH) er navnet på kryptovaluaen som springer ut av ethereum-plattformen. Ved siden av bitcoin er det den meste omtalte digitale penge-enheten. Hvis bitcoin er kongen i den nettbaserte finansverdenen, må definitivt Ethereum omtales som dronninga.

Men hvis vi stiller monarkene opp mot hverandre, er det faktisk en del forskjeller. Det de har felles er at de begge bygger på den mye omtalte blokkjede-teknologien (blockchain), og at de altså er digitale valutaer som kan kjøpes. Men det er likevel teknologiske forskjeller mellom dem, og ikke minst har de forskjellige anvendelsesområder.

Men hva er forskjellene, og hvorfor kan vi forvente en verdistigning på ether i nærmeste framtid? Bør du kjøpe ether i dag, eller bør du vente og se an? Svaret er kanskje ikke gitt, men her har du litt bakgrunnskunnskap som kan hjelpe deg på vei.

Bitcoin
Vi kan begynner å se litt nærmere på bitcoin, og denne kryptovalutaens egenskaper. Bitcoin var den første blant mange kryptovaluater. Mange har kommet til siden, men bitcoin holder posisjonen som den største.

Ettersom den ble innført i 2009, har vel også kryptovalutaene som sådan et tiårs jubileum i år. Selv om de savner en offentlig anerkjennelse, har de på mange måter vist seg å fylle et behov.

Fordelene med bitcoin som valuta er at den har lavere transaksjonskostnader enn andre digitale betalingsløsninger. Det er ingen sentral styring av valutaen slik som er tilfellet med nasjonale pengesystemer. Og den eksisterer ikke fysisk form, hverken som mynter, sedler eller verdibevis.

Blokkjede-teknologi
Sentral for utvikling av kryptovalutaer er blokkjede-teknologien. Ved en oppbygning av elektroniske blokker, får vi enheter bygget på matematiske formler som ikke kan manipuleres.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Disse vil være synlige og kontrollerbare for alle i nettverket, og er således et skuddsikkert bevis på at en transaksjon er gjort. Det bidrar til redusert risiko, økt effektivitet og altså lavere kostnader.

Men: Blokkjede-teknologien kan gjøre mer enn det å lage digitale valutaer. Den brukes også til å utvikle andre typer programmer.

Ethereum
Og det er her Ethereum kommer inn.

Ethereum gjorde sitt inntog på kryptovalutamarkedet i 2014, og er således som en nykommer å regne. Like fullt har ether etablert seg som en av de store. Den ligger et stykke bak Bitcoin, men foran de øvrige. Av den grunn blir ether-valutaen ofte jevnført med bitcoin.

Ethereum er en programvareplattform med sitt eget programmeringsspråk, som altså er basert på blokkjede-teknologi. Herav kan man lage og publisere nye programvarer.

Sentralt i dette er de såkalte smartcontracts – smartkontraktene. Det er ikke kontrakter mellom ulike parter i tradisjonell forstand, men rett og slett selvkjørende dataprogram som bygger opp blokker. Smartkontraktene er desentraliserte. De er fordelt på mer enn 20 000 brukere, eller noder, i nettverket.

Midt oppi dette finner vi ether. Det kan best forstås som et kjøretøy som kjører rundt og ser til at går knirkefritt for seg på innsiden av Ethereum-plattformen. Og den brukes som digital valuta-enhet.

Ether fyller derfor to funksjoner. Den ene er å fungere som kryptovaluta på linje med bitcoin og tilsvarende, den andre er som en del av programvareutvikling.

Ethereum til å utvikle programmer
Joseph Lubin, en av grunnleggerne av Ethereum og nå i ledelsen for det Ethereum-baserte selskapet ConsenSys, har uttalt seg om framtidige muligheter med blokkjede-teknologien.

Les også:  Ny undersøkelse: Lite elektronisk likestilling i parforhold

Han sier blant annet at det er særdeles velegnet for bruker-til-bruker (peer-to-peer) relaterte tjenester. Eksempler på dette er nyhetsformidling og musikk. I dag er det de store selskapene som dominerer bransjen og Internett-plattformene hvor det lastes ned musikk. Med hjelp av blokkjeding vil artisten kunne selge direkte til sluttkjøperen.

Likeledes tenker han det kan brukes til direkte utveksling mellom journalisten som skriver, og leseren. Får man til en løsning med sikker oversendelse og betaling mellom disse to leddene, vil det fjerne overflødige kostnader.

Her hjemme har særlig Schibstedt jobbet med ethereum-teknologi. Som sitt første kryptoprosjekt har de utviklet en ethereum-basert leveringstjeneste. Leveringstjenesten Helthjem gjør det mulig å sende pakker fra sender til mottaker og utløse betaling ved hjelp av smartkontrakter og ethereum-nettverket.

Ether vs bitcoin
Ether opprettes med en blokkjedete-knologi som likner på bitcoins, men den har også et formål som ikke direkte konkurrerer med bitcoin.

Like fullt har suksessen til ether brakt den helt opp i teten av de nærmere 2 000 forskjellige kryptovalutaene som finnes. Den ligger foran ripple og litcoin, men dog et stykke bak bitcoin.

Bitcoin og ether er altså forskjellige utgaver av blokkjede-teknologien, men de drives av ulike intensjoner.

Oppsving for markedsverdien på ether
Som bitcoin og andre kryptovalutaer har ether hatt en eventyrlig vekst som kulminerte i begynnelsen av 2018. Derpå falt markedsverdien betydelig gjennom hele fjoråret. Noen mente det var en typisk boble som sprakk.

Det er klart at mange anså disse valutaene som et investeringsobjekt, og ble revet med av en bølge av optimisme. Men samtidig har mange sentrale og nasjonale styringsmakter lagt hindringer i veien. Desentraliserte betalingsformer skaper bekymring for at de mister kontroll, for eksempel ved beskatning av kryptovaluta.

Les også:  Mange trafikkulykker har årsak i bilens berøringsskjerm

Veksten var nok i raskeste laget, og det den reaksjonen mange forutså. Det brå fallet i markedsverdiene var et forventet resultat. Men bunnen ser nå ut til å være nådd. Det kan gi anledning til på ny å vurdere ether og andre kryptovalutaer ut fra deres egne nytteverdier, og ikke kun som investeringsobjekter.

Dagens pris på en ether-enhet i dag ligger på 133 dollar. Det er en stigning på 8,4 % fra foregående måned. Flere analytikere mener denne oppgangen vil fortsette og forventer en tredobling ved utgangen av 2019, og kanskje at den kanskje vil nå 2 000 dollar i løpet av 2020.

Det begrunner de med at flere selskaper tar i bruk ethereum-teknologi og at dette er noe som satses på av investorer. Slår dette til, vil vi se en lys framtid for denne kryptovalutaen.

Alt i alt
Kursfallet på kryptovalutaene har nok skremt en del rene spekulanter. Men det er fortsatt mange som sitter igjen med ether på konto. Dette er folk som har satt seg inn i mulighetene og har tro på teknologien, som uomtvistelig er unik, og ideen om desentraliserte betalingstjenester.

Man ser derfor for seg en ny og mer naturlig stigning av markedsverdiene i takt med at valutaene prises ut fra deres reelle nytteverdi, etterhvert som flere tar dem i bruk som det de er ment for.

Vi går inn i en spennende krypto-tid.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.