Nå kan flere foretak søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen

cans christian holte

Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Det kommer samtidig noen justeringer av ordningen.

For en måned siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet under navnet Kompensasjonsordning.no. Frem til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for kompensasjon av omsetningsfall i mars. I helgen åpnet ordningen for søknader for april.

–  Vi har behandlet nærmere 30.000 søknader for mars, og nå står april for tur. Saksbehandlingen av søknadene starter i dag. Søknadsfristen for mars, april og mai er 30. juni, forteller skattedirektør Hans Christian Holte.

Forskriften for ordningen justeres, slik at enda flere skal kunne få tilskudd.

–  Det er noen endringer i søknadskjemaet og forskriften for kompensasjonsordningen. Det er derfor flere forhold foretakene selv må finne ut av før de sender søknaden for april. Bruk tid på å sjekke kriterier, snakk gjerne med en regnskapsfører dersom det er behov for hjelp eller benytt deg av informasjonen som er tilgjengelig på Kompensasjonsordning.no, sier Holte.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Dette er noen av de viktigste endringene i søknadsskjemaet for april:

  • For å motta tilskudd for april må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent.
  • Egenandelen for foretak som søker for april er redusert fra 10.000 til 5.000 kroner.
  • Konsern må utpeke et foretak som er skal opplyse om konsernets eierstruktur.
  • Konsernbegrepet som legges til grunn for søknadene i april og mai er utvidet.
  • Foretak med underskudd i 2019, og som har forbedret underskuddsposisjonen sin i 2020, kan i april-søknaden legge inn omsetningstallene for januar og februar 2020, slik at disse legges til grunn for beregning av tilskuddet.
  • Foretak som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne nødvendige kostnader til dyrefôr og veterinær som faste, uunngåelige kostnader.
Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Fullstendig informasjon om alle endringer er tilgjengelig på Skatteetatens nettsider.

Over 20.000 har fått innvilget tilskudd
Skatteetaten, som har ansvaret med å forvalte kompensasjonsordningen, gjennomfører kontroller både før og etter utbetaling. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet, herunder innspill fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

Siden åpningen har i underkant av 30.000 foretak søkt om tilskudd, og det er hittil utbetalt nærmere én milliard kroner. Over 20.000 foretak har fått innvilget tilskudd mens ca. 8.500 har fått avslag.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på . For april og mai vil innsynsløsningen bli utvidet med opplysninger om foretakets omsetning i januar og februar for 2019 og tilsvarende periode i 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.