Regjeringen melder jernbanen inn i EU – I dag klokken 15 stopper togene

Norsk Jernbaneforbund

Ansatte på jernbanen reagerer kraftig på at regjeringen benytter sjansen til å gjøre store endringer i norsk jernbane under Korona-situasjonen. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) stopper i dag togene i to minutter i protest mot innføring av EUs fjerde Jernbanepakke.

I går feiret Norge nasjonaldagen. Vi lever alle i en slags unntakstilstand nå. Vanlig demokratisk virksomhet er ikke mulig. Verken barnetog eller større politiske demonstrasjoner.

– Vi reagerer kraftig på at regjeringen benytter sjansen til å gjøre store endringer i norsk jernbane under Korona-situasjonen, sier Rolf Ringdal, Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Ansatte på jernbanen er sinte og skuffet. Vi gjennomfører ikke en politisk streik som vil føre til økt trengsel på togene, men ansatte på jernbanen vil i stedet stoppe togene i to minutter, Det er viktig for oss å presisere at dette gjøres for ikke å ramme trafikkavviklingen, slik en politisk demonstrasjonsaksjon ville gjort, sier Rolf Ringdal.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Samtidig som togene stoppes klokken 15.00 vil 50 jernbanefolk og støttespillere samles foran Stortinget for å protestere i tråd med smittevernreglene. På den måten vil ansatte på jernbanen illustrere det udemokratiske i å vedta norsk jernbanes framtid mens det normale samfunnslivet er satt på vent, større demonstrasjoner er forbudt og løpeseddelutdelinger utgjør en smittefare.

Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon. Dette er konklusjonen i en juridisk betenkning fra professor Christoffer Conrad Eriksen.

– Det er uakseptabelt at regjeringen skal tvinge gjennom denne saken av flere årsaker. Det er åpenbart at de juridiske avklaringene ikke er grundige nok, i tillegg forsøker vi å håndtere en unntakstilstand. Myndighetene fraråder store folkeansamlinger og ordinær møtevirksomhet, det hindrer gode demokratiske prosesser, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur.

– EUs fjerde jernbanepakke har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Regjeringen har allerede vedtatt jernbanereformen. Å vedta EUs jernbanepakke er derfor ikke nødvendig, men vil låse norske folkevalgte til denne måten å organisere jernbanen på for all framtid.

– Regjeringen vil flytte makta til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, sier Rolf Ringdal.

– Og, norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, understreker Rolf Ringdal.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke. Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

  • EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.
  • EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid.
  • EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. Vi krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.