Eldre innsatte i fengslene kartlegges

fengsel

De innsatte i norske fengsler blir stadig eldre. Nå kartlegger kriminalomsorgen eldre innsatte for å forberede seg på en eventuell ytterligere økning i antallet.

Andelen innsatte over 50 år har økt fra 6 prosent i 2000 til 19 prosent i 2019. Det betyr at norsk kriminalomsorg må håndtere en stadig større gruppe eldre innsatte. Utviklingen går i samme retning også internasjonalt.

Denne trenden kan gi økte utfordringer med behandling av sykdommer og pleie- og omsorgstjenester for de innsatte. Den kan også kreve praktiske endringer, som universell utforming av flere fengselsceller og et tettere samarbeid med kommunene, som har ansvar for helsetilbudet i fengslene. En eventuell videre økning i antallet eldre domfelte kan også medføre behov for nytenking om straffegjennomføringsformer for denne gruppen.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Dette er bakgrunnen for at Kriminalomsorgsdirektoratet nå kartlegger innsatte over 50 år. En del av arbeidet er å be dem om å fylle ut et spørreskjema med spørsmål om hvordan de opplever sin situasjon i fengselet. Det er opptil de innsatte selv om de ønsker å delta i undersøkelsen, og spørreskjemaet fylles ut anonymt. Det vil bli sendt til et utvalg fengsler som har mange eller en høy andel eldre innsatte.

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

– Det er ikke grunnlag for å si at kriminalomsorgen pr. i dag står overfor en eldrebølge, men vi ønsker likevel å forberede oss på at antallet eldre innsatte kan komme til å bli enda høyere i fremtiden. Økningen i antall eldre innsatte skyldes blant annet at det nå idømmes flere lengre straffer enn tidligere, og at vi derfor får flere innsatte som blir sittende lenge i fengsel, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Les også:  Mange trafikkulykker har årsak i bilens berøringsskjerm

En arbeidsgruppe i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vil gjennomgå og analysere skjemaene som kommer inn fra de innsatte, og deretter foreslå tiltak for å møte en eventuell økning i antallet eldre innsatte.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.