Støtter 40 ulike folkehelsetiltak i Nordland

Nordland fylkeskommune

1,1 millioner kroner er fordelt på 40 ulike folkehelsetiltak i Nordland. – Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet, påpeker fylkesråd Christian Torset.

Tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland, i tråd med FN`s bærekraftsmål. Befolkningens helse, trivsel og livskvalitet og en rettferdig fordeling av dette, er viktig for et sosialt bærekraftig samfunn.

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer, påpeker fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Les også:  Rødt kjemper for Skjoma i Narvik

Frivilligheten og friluftsrådene har en stor betydning for lokalsamfunnene i Nordland, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Tiltakene som gjennomføres skaper samhold og tilhørighet, og forebygger ensomhet og utenforskap.

– Vi ønsker å bidra til tiltak som skaper fellesskap, aktivitet og trivsel i lokalsamfunnene. Nordland har et mangfold av frivillige lag og foreninger, og mange kommuner har en frivilligsentral. Alle kommuner er også tilknyttet et friluftsråd. Det er viktig å kunne støtte opp om lokale tiltak og prosjekter i regi av disse organisasjonene, underbygger Torset.

Les også:  Rødt: Fylkesrådet bidrar til å overkjøre miljøhensyn i Nordland

Fylkeskommunen prioriterer tiltak som er inkluderende og der flest mulig kan delta uten økonomisk belastning. Det er også viktig å legge til rette for møteplasser der folk kan samles og delta i felles aktiviteter.

–Ved å prioritere inkluderende tiltak og legge til rette for møteplasser, kan flere delta og føle seg inkludert i fellesskapet. Dette vil ha en positiv effekt på trivsel og aktivitet i lokalsamfunnene i Nordland, og går rett inn i vårt arbeid for inkludering – altså å motvirke utenforskap.

Under denne ordningen kan det gis tilskudd til tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tobakk. Det kan også gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å gjennomføre tiltaket det søkes tilskudd til. I vurderingen har også planen for ung inkludering, Divna Aktan – Alle Sammen, ligget til grunn.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

– Som nevnt har vi prioritert tiltak som legger til rette for at alle skal kunne delta, samt tiltak der man aktivt rekrutterer nye grupper, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.