Bellona: Null utslipp fra cruise for hele kysten

bellona

Det er svært gledelig at Oslo og en rekke andre cruisekommuner nå viser sin vilje for å redusere miljøkonsekvensene fra cruisetrafikken. Nå må landsdekkende virkemidler på plass slik at hele kysten får ta del i en utslippsfri fremtid, mener Bellona.

I en fersk erklæring fra en rekke cruisekommuner er målet nullutslipp, både ved innseilingen og mens skipene ligger ved kai.

– Bellona har etterlyst strengere krav til cruiseindustrien i flere år, og vi er glad for at de største cruisekommunene med Oslo i spissen, nå ser ut til å ville ta dette på alvor, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

Dette bidrar til utvikling av nye løsninger om bord, og de nyeste og mest moderne skipene vil bli prioritert i norske havner. Men det vil også kreve også en vesentlig utbygging av infrastruktur i cruisehavnene slik at disse kan levere strøm til drift av skipet eller lading av batterier.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

– Mange av cruiserederiene er forberedt for å kunne koble seg til landstrøm, men foreløpig er det bare én havn som kan tilby det. Nå forventer vi at både sentrale og lokale politikere faktisk setter i gang den utbyggingen som er nødvendig for å få dette til, sier Hauge.

Pinlig utspill i nord
I erklæringen foreslås det at Staten skal stå for klassifisering og godkjenning av skipene slik at det ikke lenger vil være opp til hver enkelt havn å definere hvilke krav som skal stilles.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

På denne måten kan man unngå at havner og kommuner, som ikke er så opptatte av miljøkrav, kan utnytte dette og tilby snille betingelser og lave havneavgifter bare skipene kommer dit isteden.

– Vi så et skrekkeksempel på dette da en rekke ordførerer i Nord-Norge ønsket alle cruiseskip velkommen til sine havner, dersom strengere reguleringer gjennomføres andre steder. Dette er en pinlig oppførsel av ordførerne, som heller burde konsentrere seg om hvordan de skal sørge for at turismen er bærekraftig også i sin egen kommune. Heldigvis deltar Tromsø og Nordkapp nå i dagens ferske erklæring, sier Hauge.

Trafikkparadokset
Erklæringen inneholder også et ønske om å begrense antall skipsanløp og antall passasjerer per dag. I tillegg skal det arbeides for å se på muligheten for å legge cruisehavnene utenfor bysentrum for å redusere både trafikkproblemer og de visuelle effekten av de stadig større skipene. Dette krever endringer i havneloven.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

– Både kommuner, havner og lokale operatører som lever av cruisenæringen jobber for å øke antall skip og antall cruisepassasjerer. Sett i et slikt lys er det jo påfallende at lokale politikere også signerer på en erklæring som går ut på å redusere trafikk. Nå vil vi se hvordan dette blir fulgt opp i praksis, sier Hauge.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.