58 millioner mer til gründere og vekstbedrifter

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil tilføre Investinor ytterligere 58 millioner kroner, for å styrke kapitaltilgangen til bedrifter i tidlige faser og for å utvikle forvaltningsmiljøer over hele landet.

– Investinor bidrar til at lovende bedrifter blir tilført både kapital og kompetanse. Vi vil styrke markedet for tidligfaseinvesteringer for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Med det foreslåtte beløpet vil det totalt bevilges 200 millioner kroner til Investinor i statsbudsjettet for 2021.

Les også:  Black Week ga pakkerekord for Posten

Siden Investinor ble opprettet i 2008, har det vært en føring om at selskapet prioriterer investeringer i næringsmiljøer som blant annet bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer. Det forventes videre at Investinor som et statlig eid selskap er ledende i sin bransje når det gjelder arbeid med ansvarlighet og bærekraft.

Til nå har Investinor investert i over 400 bedrifter. Midlene kommer enten direkte fra Investinor eller gjennom ulike pre-såkornfond, såkornfond og venturefond.

Les også:  LESERINNLEGG: Nordland SV krever en ny Nord-Norgeplan

– Et av målene mine som næringsminister er å kutte klimagassutslipp med begge hender. For å lykkes må hele næringslivet bidra, sier næringsministeren.

I 2020 vedtok Stortinget å samle flere ordninger med egenkapitalinvesteringer i Investinor, og selskapet fikk et nytt mandat for som blant annet åpner for nye investeringer i pre-såkornfond og såkornfond.

Investinor bidrar til å bygge opp bedrifter og eierskapsmiljø i hele landet. De investerer i ulike bransjer som IKT, helse, miljøteknologi, maritime næringer og skog- og trenæringene.

Les også:  Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

– Det er stor risiko forbundet med tidligfaseinvesteringer, men vi ser også at flere bedrifter lykkes. Det er avgjørende for norsk verdiskaping at vi får tatt i bruk privat kapital og kompetanse til å bygge morgendagens næringsliv, sier Vestre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.