innovasjon norge

Innovasjon Norge fornøyd med statsbudsjettet for 2020

Innovasjon Norge får oppdrag fra åtte departementer. Fylkeskommunene får nå et utvidet ansvar for næringsutvikling. Innovasjon Norge ser frem til å videreutvikle det gode samarbeidet med de fylkeskommunale oppdragsgivere. – Dette er... Les mer »
bomstasjon

Bompengene vil øke og skattefradraget uteblir

Forventningen om skattefradrag for bompenger og et bompengeregnskap blir ikke innfridd i budsjettet for 2020. – Vi er skuffet. Selv om regjeringen følger opp bompengeavtalen fra i sommer, hadde vi klare forventninger... Les mer »
Rådgivende Ingeniørers Forening

– Ingen flom av penger til flomsikring i Statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å sette av 505 millioner kroner i Statsbudsjettet til flom- og skredsikring. – Vi burde sett en flom av penger til flomsikring i årets Statsbudsjett. Regjeringens forslag, som er på nivå med... Les mer »
arkiv nordland

140 millioner til sikring av nasjonens digitale hukommelse

I forslag til statsbudsjett for 2020 får Arkivverket 140 millioner kroner til utvikling av nye løsninger for lagring og publisering av historiske data. – Denne satsingen vil redde nasjonens digitale hukommelse. Nå... Les mer »
lade elbil

Etterlyser sterkere ladesatsing for elbil

Elbilfordelene beholdes slik regjeringen har lovet. Den varslede støtteordningen for lading i borettslag og sameier legges ikke fram. – Det er bra og forventet at elbilfordelene står fast. Det trengs for å... Les mer »
Byggenæringens Landsforening

Statsbudsjett 2020: Fossilfrie byggeplasser blir dyrere

Fossilfrie byggeplasser vil bli dyrere når avgiften på biodiesel økes. – Det vil heve terskelen for oppdragsgivere til å stille offensive miljøkrav. BNL etterlyser et budsjett som kombinerer gode løsninger for miljø... Les mer »
kirke

Et godt budsjettforslag for Den norske kirke

Forslaget til statsbudsjett for 2020 gir Den norske kirke et rammetilskudd på drøyt 2,2 mrd kroner. – Dette forslaget vil gjøre det mulig å opprettholde en landsdekkende folkekirke som er aktivt tilstede,... Les mer »
nybil bruktbil

Stø grønn kurs for bilavgiftene

Norges Bilbransjeforbund (NBF) mener regjeringens forslag til bilavgifter for 2020 er fornuftige. Innføringen av ny målemetode for utslipp (WLTP) stilte krav om at avgiftssystemet måtte kalibreres og det har regjeringen gjort. Bilavgiftene... Les mer »
cv mal

Budsjettet: Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

Et budsjett med få overraskelser er bra. De siste årene har bedriftene fått avgiftssjokk som har gått på bunnlinja løs. Norske bedrifter trenger forutsigbarhet for å lage løsninger inn mot lavutslippssamfunnet. –... Les mer »
vikingskip

Vikingskipene reddes av Regjeringen

Verdensarven på Bygdøy sikres for ettertiden. Det nye vikingtidsmuseet vil gi en unik opplevelse av verdens fremste vikingtidssamling. Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2020 lagt inn en startbevilgning på 35 millioner... Les mer »