Ber fiskeriaktørene søke likestillingsmidler

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen tildeler 1,5 millioner kroner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Tirsdag 30. november er siste frist for å søke.

– De siste månedene har det kommet opp en rekke alvorlige saker som angår kvinnelige fiskere. Vi jobber videre med likestillingsproblematikken, og oppfordrer aktører i fiskerinæringen til å gjøre det samme, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I forbindelse med strategi for bedre likestilling i fiskeriene, ble det satt av 1,5 millioner kroner til likestillingsprosjekter. Målgruppene for tilskuddsordningen er institusjoner, organisasjoner, stiftelser, bedrifter og privatpersoner i Norge. Tiltakene skal komme fellesskapet til gode, og ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt nedslagsfelt.

Les også:  LESERINNLEGG: Nordland SV krever en ny Nord-Norgeplan

Det prioriteres blant annet tiltak som kan bidra til rekruttering av kvinner som fiskere og fiskebåtredere.

– For å styrke kvinners muligheter i fiskerinæringen må det jobbes med holdningsskapende arbeid, både mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd. Myndighetene og næringen må forene krefter for å styrke rekrutteringen, og for å drive fiskeriene videre trenger vi både kvinner og menn, sier fiskeri- og havministeren.

Les også:  Viktig for norsk sjømatnæring å være synlig i Kina

Et annet eksempel på tiltak som prioriteres er støtte til nettverk for kvinnelige fiskere, som ivaretar deres interesser som fiskere.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.