skatteetaten

Nå kan du sjekke skattekortet ditt for 2019

Alle lønnstakere og pensjonister kan nå sjekke og endre skattekortet for 2019. Skattetrekksmeldingen (informasjon om skattekortet) viser hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å lage skattekort og beregne hvor mye skatt som... Les mer »
forsvarsbygg

Forsvarsbygg: Useriøse aktører i Nordland skal utfryses

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet (A-krim) har topp prioritet, og det er nulltoleranse overfor useriøse aktører i byggebransjen. – Vi vil vise markedet at utbyggingen ved nye Evenes flystasjon sjekker alle, og vi er... Les mer »
cans christian holte

Multinasjonale selskaper betaler mer enn halvparten av Norges selskapsskatt

Ny analyse fra Skatteetaten viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte samlet 241 milliarder kroner i selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i 2016. Skatteetatens kartleggingsarbeid viser at Norge har omtrent 30 000 multinasjonale... Les mer »
skatteetaten

Nå kan du søke i skattelistene

Fra i dag er skattelistene for inntektsåret 2017 tilgjengelig på skatteetaten.no. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper. For å kunne søke i skattelistene må du være innlogget og over 16 år.... Les mer »
cans christian holte

Bedre samarbeid for å bekjempe skattesvindel

Norges skattedirektør og toppsjef for skattenettverk i OECD, FTA (Forum on Tax Administration) Hans Christian Holte, oppfordrer skatteadministrasjoner til å bruke nettverket aktivt for å bekjempe svindel og skatteunndragelser. – Internasjonalt samarbeid... Les mer »
skatt nord

Mistanke om svart og ulovlig arbeidskraft i byggebransjen i Mo i Rana

En tverretatlig a-krimaksjon rettet mot byggebransjen i forrige uke avdekket flere useriøse byggeplasser i Mo i Rana. På ni arbeidsplasser ble arbeidet helt eller delvis stanset grunnet manglende sikkerhet, en person unndro... Les mer »
cans christian holte

Nordmenns verdier i utlandet blir nå kjent for Skatteetaten

Skatteetaten mottar opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra skattemyndigheter i opptil 102 land fra 30. september. Skal du oppgi verdier til Skatteetaten, kan det være avgjørende å ta kontakt nå.... Les mer »
cans christian holte

Mange har innberettet kryptovaluta til Skatteetaten

Ferske tall fra Skatteetaten viser at rundt 8000 nordmenn har rapportert at de har en samlet formue i kryptovaluta på mer enn fem milliarder kroner. Samlet inntekt oppgitt i skattemeldingen for 2017... Les mer »
cans christian holte

Skatteetaten: Stadig færre kjøper svart

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft. Det viser en spørreundersøkelse... Les mer »
skattemelding

Har du husket å betale restskatten?

En halv million lønnstakere og pensjonister fikk restskatt i første pulje av skatteoppgjøret. Betaler du innen fristen 20. august, unngår du forsinkelsesrenter. 27. juni fikk fire millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt.... Les mer »