A-krimsenteret i Nordland: – Grove brudd på lønnsvilkårene hos lokale restauranter

skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland gjennomførte i januar en større målrettet aksjon i Bodø for å kontrollere arbeidsvilkårene under julebordsesongen i 2022. De avdekket alvorlige brudd på lønn og arbeidsvilkår hos en aktør som driver flere restaurantvirksomheter.

Hos tre restauranter med samme eier hadde 25 arbeidstakere ikke fått utbetalt overtidsgodtgjørelse for utført arbeid. Mottatte timelister og lønnsslipper viste manglende utbetaling for totalt 522 overtidstimer over fire måneder. Det groveste bruddet for en arbeidstaker var på 92 timer.

– Vi ser naturlig nok svært alvorlig på slik utnyttelse, sier leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen.

Arbeidstilsynet har pålagt restaurantene å etterbetale manglende overtidsgodtgjørelse til samtlige 25 ansatte. Til sammen beløper dette seg til i underkant av 50.000 kroner. I tillegg må de få på plass rutiner som sikrer at arbeidstakere får lovpålagt og korrekt lønn også i fremtiden.

Les også:  And the winner is Narvik!

– Selv om det ikke var snakk om en stor totalsum, er det alvorlig at arbeidsgiver konsekvent har unnlatt å betale overtid, fastslår Kolvereid Jacobsen.

_ Vi har allerede fått bekreftet at de ansatte nå har fått overtidsgodtgjørelsen sin. Det er positivt at det ble raskt ryddet opp i – men åpenbart skal ikke kontrollmyndighetene måtte komme med et pålegg for at en arbeidsgiver med lang fartstid i bransjen skal betale riktig lønn, fortsetter han.

Les også:  Over 4 millioner til landbruket i Nordland

A-krimsenteret har siden 2022 hatt et særlig søkelys på restaurantnæringen. Gjennom fjoråret ble 55 serveringssteder i Nordland kontrollert, noe som avdekket lovbrudd hos mer enn halvparten av virksomhetene. Flere av forholdene har vært av tilsvarende karakter.

Hittil har til sammen 15 serveringssteder fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å etterbetale lønn.

– Totalt utgjør dette i overkant av 400.000 kroner. Her resulterte det groveste enkeltbruddet i etterbetaling av 150.000 kroner fordelt på to arbeidstakere som verken hadde fått tariffestet minstelønn eller overtidsgodtgjørelse, forteller Kolvereid Jacobsen.

Les også:  Ikke streik: Enighet mellom Norwegian og pilotforeningen

– Vi erfarer dessverre at serveringsbransjen i Nordland er utsatt for arbeidslivskriminalitet, og slike lovbrudd er helt uakseptable. Vi vil oppfordre både arbeidstakere og arbeidsgivere innen næringen til å sette seg godt inn i egne rettigheter og plikter, og ved eventuelle spørsmål eller tvil kontakte Arbeidstilsynet via deres nettsider.

Under kontrollene har a-krimsenteret særlig tatt for seg regelverket knyttet til arbeidsavtaler, lønn i henhold til tariffavtaler og overtidsgodtgjørelse, føring av personallister og hvorvidt virksomhetene har innbetalt skatter- og avgifter til rett tid. I tillegg er stønadsforhold der arbeidstakere mottar ytelser fra NAV ettergått.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.