A-krimsenteret i Nordland: Fant lovbrudd hos halvparten av de kontrollerte i bygg- og anleggsbransjen

skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland har siden 2022 kontrollert 80 virksomheter og rundt 250 arbeidstakere innen bygg og anlegg. De avdekket lovbrudd i halvparten av kontrollene.

– Vi har gjort en rekke kontroller av de største byggeprosjektene. Dessverre bekrefter resultatene fra kontrollene erfaringer vi har gjort oss over lengre tid: Bygg- og anleggsbransjen i Nordland er en næring som er risikoutsatt for arbeidskriminalitet, oppsummerer leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen.

80 bygg- og anleggsbedrifter med rundt 250 arbeidstakere er kontrollert i perioden fra 2022 og frem til i dag. Ved 39 av disse avdekket a-krimsenteret ulike lov- og regelbrudd av varierende alvorlighetsgrad:

  • Arbeidstilsynet har totalt funnet 83 brudd på arbeidsmiljøloven og pålagt 7 virksomheter å etterbetale allmenngjort lønn og overtidsgodtgjørelse til egne arbeidstakere.
  • Arbeidstilsynet har gitt 17 pålegg for brudd på bygnings- og utstyrsmessige forhold, og 12 ganger umiddelbart stanset arbeidet på grunn av overhengende fare for liv og helse.
  • Arbeidstilsynet har vedtatt tvangsmulkt og overtredelsesgebyr på i overkant av 700 000 kroner på forhold knyttet til overtidsbestemmelser og tekniske krav til arbeidsutstyr. Flere saker er fortsatt under vurdering for overtredelsesgebyr.
  • Det er avdekket grove brudd på overtidsbestemmelsene, på opptil 47 timer overtid i løpet av en uke.
  • Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 18 000 000 kroner.
  • Det er avdekket bruk av ulovlig og-/eller svart arbeidskraft.
  • Hos 5 virksomheter ble det funnet feil og mangler knyttet til arbeidsavtaler.
  • I overkant av 20 arbeidstakere var ikke innmeldt i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret og i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.
Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

A-krimsenteret hadde også samtaler med (og kontroll av) samtlige 250 arbeidere av både norske og utenlandsk bakgrunn. Disse ble gjort kjent med norske lover og regler, deriblant lovfestet tarifflønn.

– Her har vi altså en rekke alvorlige og uakseptable forhold over nær sagt hele spekteret – som åpenbart gir grunn til bekymring, sier Kolvereid Jacobsen.

– Vi så også at enkelte virksomheter samarbeider for å bevisst unndra betaling av forfalte skatter og avgifter. Disse forholdene var begrenset til enkeltaktører, fortsetter han.

– Vi erfarer at de fleste hovedentreprenørene som er ansvarlige for byggeprosjektene i stor grad etterlever regelverket, og det er meget positivt.

Les også:  Resirkulert mote fra Bodø kan bli ny trend

– Dette viser også viktigheten av at byggherrer og oppdragsgivere sørger for at de kun bruker seriøse underleverandører som følger regelverket og ivaretar sine ansatte.

Samarbeider med Fair Play Bygg i Nordland
A-krimsenteret har etablert et nært samarbeid med Fair Play Bygg og Anlegg Nordland som jobber aktivt opp mot bygg- og anleggsnæringen. De bidrar også med informasjon til a-krimsenteret om både byggeaktivitet og generelle bekymringer. Funnene fra a-krimsenterets kontroller understøttes av Fair Plays rundt 120 byggeplassbesøk i Nordland gjennom 2022.

– Vi drar ut til byggeplasser både på bakgrunn av tips om ulovligheter og for å presentere Fair Play sitt virkeområde ovenfor virksomheter og arbeidstakere, sier daglig leder for Fair Play Bygg og Anlegg Nordland, Jan Laukvik.

– Her har vi samtaler med arbeidstakere for å avklare om de har fått de lønn- og arbeidsvilkårene de har krav på og om de er innkvartert i henhold til regelverket. I tillegg undersøker vi om bedriftene har aktive pensjonsavtaler, forteller Laukvik.

Les også:  Buitink ny leder i Nordland SV

Fair Play Nordland har tipset videre til a-krimsenteret og tilhørende etater om blant annet svart arbeid, lønnstyveri, ulovlig lange arbeidsdager uten overtidsbetaling eller avspasering, forfalskede kursbevis og arbeidskontrakter.

– Vi har sett bedrifter innen bygg og anlegg med dårlig økonomi, forfalte skattekrav og mange inkassosaker. Enkelte aktører blir da også oppfinnsomme for å ta igjen det tapte, og da ender fort arbeiderne og kundene opp som tapende parter.

Følger med
I Nord-Norge er det varslet flere store investeringer og utbyggingsprosjekt.

– Det kan resultere omfattende byggeaktivitet og tiltrekke seg interesse fra både norske og utenlandske virksomheter. Her kommer a-krimsenteret til å følge godt med. I tillegg er vi avhengige av et tett samarbeid med næringslivet, interesseorganisasjoner og ikke minst Fair Play Bygg for å forebygge og avdekke a-krim og sikre like konkurransevilkår. Samarbeidsavtaler som den vi har inngått i Rana, er også aktuelle virkemiddel, avslutter senterleder Kolvereid Jacobsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.