Sterke tall fra Felleskjøpet Agri i 2019

felleskjøpet

Felleskjøpet Agri oppnår rekordomsetning i 2019 og flere forretningsområder viser gode resultater i krevende markeder. Konsernets resultat preges fortsatt negativt av tørkesommeren landbruket opplevde i 2018.

Konsernet Felleskjøpet Agri økte omsetningen i 2019 til 16,2 milliarder kroner mot 16 milliarder kroner året før. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 730 millioner kroner i 2019, en økning på 4 millioner kroner fra 2018. Resultat før skatt på 119,5 millioner kroner.

Til tross for negative effekter av tørkesommeren viser driftsresultat før avskrivninger en økning. Dette skyldes blant annet bedre underliggende drift som følge av forbedringsprogrammet Bondeløfte fase 2. Resultat før skatt ble i 2018 positivt påvirket av engangseffekter knyttet til blant annet salg av Landkreditt Finans og Landbruksforsikring, mens 2019-resultatet er negativt påvirket av valutaeffekter og effekter relatert til selskapets engasjement i Moelven.  

– Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner, og gode avlinger høsten 2019 legger grunnlaget for god drift gjennom 2020. Samtidig står landbruket overfor store endringer med redusert produksjon av blant annet melk, noe vi allerede ser effektene av. På tross av negative effekter fra tørken i 2018 og press på marginer i flere markeder, oppnår vi en EBITDA på linje med fjoråret, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri. 

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

Salget av aksjeposten i Moelven gir et regnskapsmessig tap, i tillegg til at Moelvens drift gir et lavere resultatbidrag til Felleskjøpet i 2019 enn i 2018.

– Felleskjøpet har over lengre tid ønsket å selge sin eierandel i Moelven. Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et salg av vår aksjepost i selskapet og en god løsning for alle parter i løpet av 2019. Moelven har nå fått en avklart eierstruktur og Felleskjøpet har frigjort nær 340 millioner kroner til investeringer som skal styrke vår kjernevirksomhet, sier Ulvan.

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

Felleskjøpet igangsatte i 2017 et forbedringsprogram i konsernet for å møte utfordrende markeder og tøffere konkurranse. Selskapets virksomhet tilpasses og utvikles for å møte de fremtidige behovene både i landbruket og selskapets andre markeder. Det inkluderer kapasitetstilpasninger i Felleskjøpets fabrikk- og produksjonsstruktur for å holde bondens kostnader nede og landbrukets konkurranseevne oppe.

De nordiske investeringene både i Cernova og i Retail-virksomheten har hatt en positiv utvikling i 2019. Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, fortsetter å levere gode resultater i et krevende marked. Retail Norden har økt omsetningen og hatt rekord i kundestrøm. John Deere fortsetter som markedsleder og maskindivisjonen driftes godt med høy aktivitet i verksteder over Norge.

– Det er tøffe tider i varehandelen og mange bransjer er under press, både med internasjonal konkurranse og konkurranse fra nettbutikker. Felleskjøpet klarer å øke både omsetning og kundestrøm i våre butikker i løpet av 2019, og spesielt hyggelig er det at Granngården i Sverige leverer god fremgang fra 2018, sier Ulvan

Les også:  Norsk næringsliv frykter geopolitisk uro og økonomisk kollaps

Parallelt med hard konkurranse i mange markeder investerer Felleskjøpet for å holde landbruket konkurransedyktig i fremtiden.


– Markedsslagene står hver dag og vi jobber forløpende med å effektivisere driften vår. Samtidig investerer vi i nye moderne butikker og viktig infrastruktur som nye siloanlegg for bedre kornhåndtering. I løpet av 2019 ble det totalt investert for 650 millioner kroner i blant annet butikker, produksjon og digitale tjenester som skal bidra til å utvikle norsk landbruk i årene fremover, sier Ulvan.

Felleskjøpets egenkapitalandel er ved utgangen av 2019 på 33,0 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 3,0 prosentpoeng fra 2018.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.