vidar kleppe

LESERINNLEGG: Norske politikere må aldri glemme grunnloven og det norske folk!

Grunnloven må og skal være grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Av Vidar Kleppe, politisk nestleder for Demokratene. Norge skal være et selvstendig og... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nye regler for hvalsafari

Det finnes allerede retningslinjer for hvalsafaribransjen. Flere har likevel etterlyst klarere regler. Fra og med i dag blir det forbudt for hvalsafaribåter å være nærmere enn ca. 370 meter fra fiskefartøy eller... Les mer »
virke matpris

Ønsker ny lov om god handelsskikk velkommen

Lov om god handelsskikk ble nylig vedtatt av Kongen i statsråd. Loven har blitt godt mottatt av bransjen. − Vi hilser Lov om god handelsskikk velkommen. Det er positivt at loven har... Les mer »
matbutikk

Lov om god handelsskikk lagt frem

NHO Mat og Drikke hilser lovforslaget velkommen. Samtidig er det viktig at regjeringen følger opp andre utfordringer i dagligvaresektoren som ikke lar seg løse gjennom lov om god handelsskikk, sier Petter Haas... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Vil hindre utflagging av skip

Regjeringen foreslår endringer i sjøloven og NIS-loven, og vil åpne for bareboat-registrering av skip. Bareboat-registrering handler om at et skip i en begrenset periode er registrert i to skipsregistre samtidig. Dette bidrar... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Vil redusere byrden for aksjeselskaper

Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves til 100 000 kroner, etter nye endringer i aksjelovgivningen. Med de nye endringene i aksjelovgivningen kan aksjeselskaper inngå avtaler med nærstående parter på 100 000... Les mer »
nfd

Ny lov krever ryddige forhold i dagligvarebransjen

Regjeringen fremmer nå en ny lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Formålet er å redusere konfliktnivået i bransjen. Dagligvarebransjen er i dag preget av flere utfordringer, med blant annet for få aktører... Les mer »
tv kamera

Medietilsynet om ny medieansvarslov: – Styrker de redaktørstyrte medienes rolle

Medietilsynet er godt fornøyd med den nye medieansvarsloven som Kulturdepartementet la fram fredag. – Loven underbygger betydningen av de redaktørstyrte mediene, og det er bra at vi nå får vi et teknologinøytralt... Les mer »
nfd

Opphever omstillingsloven

Omstillingsloven ble innført for å skape dialog mellom nedleggingstruede bedrifter og lokale myndigheter, men har ikke hatt den effekten vi ønsket oss. Omstillingsloven er den sjuende loven som nå blir opphevet for... Les mer »
uio

Seyran Ates får UiOs menneskerettighetspris 2019

Torsdag 5.desember kl 18.00 mottar Seyran Ates UiOs menneskerettighetspris for 2019, under åpningsdagen for Oslo Peace Days. Fredag 6.desember holder prisvinneren sitt foredrag om menneskerettigheter. Seyran Ates er utdannet jurist. Hun er... Les mer »