Riksrevisjonen

Riksrevisjonen med ny rapport om domstolene

Riksrevisjonen har undersøkt saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene. Tirsdag 22. oktober presenterer Riksrevisjonen resultatet av undersøkelsen. Det blir Riksrevisor Per-Kristian Foss som presenterer resultatet av Riksrevisjonens undersøkelse om domstolene. Les mer »
uio

– Fantastisk opplevelse å få bla i Mendels manuskript

Besøket i St. Thomas-klosteret i den tsjekkiske byen Brno ble noe utenom det vanlige for professor Nils Chr. Stenseth. Der fikk han nemlig lov til å bla i et av biologiens aller... Les mer »
dommer

Seier for Fagforbundet i Høyesterett – Krav på etterbetaling styrket

I dom avsagt 15. oktober 2019 slår Høyesterett enstemmig fast at en avlaster skal ha etterbetalt alle ytelser som følger av lov, tariffavtale og pensjonsregler minst tre år tilbake i tid fra... Les mer »
Juristforbundet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch får Rettssikkerhetsprisen på onsdag

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottar prisen på Rettssikkerhetskonferansen på onsdag. Dit kommer også førstepresidenten i Polens høyesterett som skal snakke om myndighetenes angrep på rettsstaten. Juristforbundet deler ut Rettssikkerhetsprisen hvert år. Mottagerne har... Les mer »
norges taxiforbund

Opposjonen vil revurdere taxiloven

Presentasjon av jubileumsboka og erfaringer fra den finske dereguleringen dannet opptakten til den politiske debatten på landsmøtet, der Ap, Sp, SV, og Rødt stilte seg samlet bak næringens ønske om å oppheve... Les mer »
dommer

Dommerforeningen slutter seg til anbefalingene fra Domstolkommisjonen

Den norske dommerforeningen har mottatt delinnstillingen om forslag til fremtidig domstolstruktur. Dommerforeningen kan i det vesentlige slutte oss til de forslag til ny struktur som er foreslått av kommisjonen. Dommerforeningen har forståelse... Les mer »
voldtekt vold kvinner

Avvergingsplikten – Plikten som kan redde liv

74 % av befolkningen kjenner ikke til at de kan ha plikt til å avverge en rekke alvorlige lovbrudd. Kunnskap om plikten til å avverge vold og overgrep kan redde liv og... Les mer »
kiwa

Eurojuris krever kvalitetsledelse i alle ledd

Som en av de første advokatvirksomhetene i landet sertifiserer Eurojuris Norge i disse dager alle sine kontorer. Målet er kvalitetsledelse i alle ledd. Da advokatnettverket besluttet å jobbe enda mer målrettet med... Les mer »
fartsgrense

Ny bok: Juss i veitrafikk og trafikkopplæring

Veitrafikk og trafikkopplæring er regulert av et omfattende og til tider uoversiktlig lovverk. Det er viktig at trafikanter forstår reglene så likt som mulig og følger dem, men også at de yrkesgruppene som forvalter... Les mer »
dommer

Juristdagen: På lørdag får du juridiske råd helt gratis!

Arver samboeren min meg når vi ikke er gift? Hvilke regler gjelder rundt privat strandsone? Og hva er lov når det kommer til deling av bilder på sosiale medier? Lørdag 14. september... Les mer »