Vil ha flere flyavganger og lavutslipp på FOT-rutene i Nordland

nfk

– FOT-rutene inn og ut fra Helgeland, Evenes, og Skagen lufthavn må få flere avganger i neste anbudskonkurranse, sier fylkesrådet i sitt utkast til høringssvar til Samferdselsdepartementet. Fylkesrådet understreker også at de kommende FOT-kontraktene må stimulere til en raskest mulig overgang til null- og lavutslippsteknologi.

– Fylkesrådet forstår at dette gjør det vanskelig å stille absolutte krav om utslippskutt, samtidig bør det offentlige tilrettelegge og stimulere i så sterk grad som mulig til at transportsektoren skal få realisert det grønne skiftet. At man snarest mulig får inn lavutslippsfly inn i  flytilbudet, er avgjørende hvis Norge skal nå sine klimamål, da dette er en bransje som har store utslipp i dag, og kortbanenettet er det naturlige stedet å starte, mener fylkesrådet.

Les også:  Prioriterer Tosenveien mellom Brønnøysund og Grane

Bakgrunnen for saken er at Samferdselsdepartementet har invitert fylkeskommuner i hele Norge til å gi innspill til den anbudskonkurransen som skal lyses ut for ruteopplegget gjeldende fra 1. april 2024. Departementet oppgir i invitasjonen at hovedmålet med høringsrunden er å innhente informasjon, og åpner for at fylkeskommunenes vurderinger og prioriteringer blir en del av beslutningsgrunnlaget for konkurransen.

Fylkesrådets vurderinger og anbefalinger er i hovedsak basert på innspillene fra en høringsrunde vedrørende FOT-rutene som ble gjennomført i Nordland vinteren 2020/2021, men til dels også på tidligere uttalelser og innspill.

Les også:  Nordland: Halvparten kjører halvveis i blinde!

Sammenfattet så ønsker fylkesrådet at tilbudet ved Skagen styrkes gjennom å øke antallet avganger til både Bodø og Tromsø. Tilbudet mellom Evenes og Bodø ønskes forbedret med flere avganger. På Helgeland trenges en generell styrking av tilbudet, både gjennom flere avganger på de fleste rutene, og ved at avgangstidene på nordgående avganger legger bedre til rette for dagsturer til Bodø eller videreforbindelser fra Bodø.

Les også:  SV vil ha ny plan for Nord-Norge

Tilbudet til Andøya og til samtlige flyplasser i Lofoten ønskes opprettholdt på minimum det nivået som har vært gjeldende siden 2017. Samtidig som det generelle tilbudet ønskes styrket, er fylkesrådet altså opptatt av at anbudskonkurransen skal legge til rette for en raskest mulig overgang til lav- og nullutslipps flyginger på FOT-rutene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.