Kasakhstan og Norge i samtaler om samarbeid

Kazakhstan

Kasakhstan og Norge vil fortsette med å utvikle samarbeidet mellom de to landene på bilateralt og multilateralt nivå.

Dette ble diskutert under møtet mellom Kasakhstans utenriksminister Mukhtar Tleuberdi og statssekretær i Utenriksdepartementet Audun Halvorsen.

Under samtalen ble det lagt stor vekt på spørsmål om samhandling innenfor internasjonale fora. Utenriksministeren viste til den gode erfaringen med felles aktiviteter innen FN og foreslo å videreføre denne tradisjonen på andre områder.

Den kasakhstanske utenriksministeren uttrykte tilfredshet med forhandlingene med Norges utenriksminister Ine Søreide i anledning arbeidet til FNs generalforsamling i New York i september i år. Han bekreftet Kasakhstans engasjement til å styrke landets forhold til Norge ytterligere over hele spekteret av bilateralt og multilateralt samarbeid og inviterte sin norske kollega til å besøke Kasakhstan i 2020.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

Samtidig foregikk neste runde med konsultasjoner mellom det kasakhstanske og det norske utenriksdepartementet i Kasakhstans hovedstad. Den kasakhstanske delegasjonen ble ledet av viseutenriksminister Roman Vasilenko.

Partene diskuterte tilstanden og utsiktene for politisk og handelsøkonomisk samarbeid, utvidelse av samhandlingens juridiske rammer og avtalerammer, samt en rekke aktuelle internasjonale og regionale temaer.

I sammenheng med styrkingen av den politiske dialogen uttrykte diplomatene tro på at den planlagte besøksutvekslingen i 2020 vil gi de bilaterale forbindelsene et nytt løft. Samtalepartnerne viste også til den store betydningen av utviklingen til den interparlamentariske dialogen.

Under konsultasjonene hadde man spesielt fokus på utvidelsen av de handelsøkonomiske forbindelsene. Partene uttrykte tro på at det vellykkede samarbeidet mellom KazMunayGas og Equinor gjennom den nylig signerte avtalen om felles geologiske aktiviteter vil legge et godt grunnlag for videre utvidelse av det økonomiske samarbeidet mellom de to landene.

Les også:  John Kerry møtte Gahr Støre: - Norge avgjørende for å kutte vanskelige utslipp

Følgende områder ble nevnt som mest lovende: bruk av norsk teknologi i Kasakhstans olje- og gassektor og innen fornybar energi, overføring av avansert landbruksteknologi og utvikling av akvakultur, samt felles prosjekter innen transport- og logistikkbransjen.

Når det gjelder handelsomsetningen mellom Norge og Kasakhstan, utgjorde den 63,2 millioner dollar i perioden januar-september 2019 (Kasakhstans eksport til Norge utgjorde 8,2 millioner dollar og importen fra Norge – 55 millioner dollar).

Når det gjaldt regionalt nivå, ble oppmerksomheten rettet mot de gjensidig fordelaktige utsiktene som har åpnet seg i forbindelse med den effektive implementeringen av Belte vei-initiativet i Eurasia.

Under meningsutvekslingen konstaterte diplomatene at de to landenes posisjoner sammenfalt når det gjaldt kampen mot internasjonal terrorisme, ivaretakelse av regional sikkerhet og andre aktuelle internasjonale og regionale temaer.

Les også:  11 000 anmeldt for ruskjøring: - Nordmenns store skrekk

Statssekretær Audun Halvorsen viste interesse for informasjonen om Kasakhstans innsats for å bidra til Afghanistans stabilisering, gjennomføringen et utdanningsprosjekt for afghanske kvinner sammen med EU og Usbekistan, bidraget til Astana-prosessen til løsning av konflikten i Syria, samt den spesielle humanitære operasjonen Zhusan.

Den kasakhstanske siden uttrykte takknemlighet for Norges støtte for Kasakhstans internasjonale initiativer: Norge var et av de internasjonale giverlandene for å opprettelsen av IAEAs brenselbank for lavt anriket uran i Kasakhstan.

Samtalepartnerne rettet særlig oppmerksomhet mot Norges erfaring med fredsarbeid og ble enige om å styrke samarbeidet på dette viktige feltet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.