Trafikksikkerhetsmidler til Salten

nfk

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir 4,3 millioner kroner til fysiske tiltak i Bodø, Fauske og Meløy.

Pengene går til gang- og sykkelveg på Reipå, til fortau ved Erikstadveien, og til å gjøre det trafikkerte området ved Grønnåsen skole sikrere.

– Søknader på tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak prioriteres når de handler om trafikksikkerhet for barn, og områder der barn ferdes, forteller leder i NFTU, Monika Sande.

Les også:  YAM skal gi unge i Nordland verktøy for å mestre eget liv

Alle kommunene som søkte om tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak i år, er godkjent som Trafikksikker kommune, et av kriteriene som prioriterer tildeling av midler.

– Å være godkjent som trafikksikker kommune handler om at kommunen jobber systematisk med trafikksikkerhet. Vi ser at der kommunen har trafikksikkerhet på agendaen, går ulykkesstatistikken ned blant de ansatte. Det handler om å jobbe langsiktig, underbygger medlem i NFTU, Per-Gunnar Skotåm.

Les også:  Kulturdirektoratet har vurdert museene i Nordland

Også medlem i NFTU Richard Dagsvik underbygger at trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig arbeid med mange områder det er naturlig å ta tak i.

– På dette siste møtet i denne perioden, hadde vi en gjennomgang av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Det er problematisk at Nordland fylkeskommune ikke klarer å ta unna etterslepet som ser ut til å vokse. Standarden på fylkesvegene er en av mange faktorer som påvirker skaderisikoen i trafikken, påpeker Dagsvik.

Les også:  Leteaksjon: Mann savnet på Sandhornøya

Det er også tildelt midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i Salten.

– Det handler om alt fra opplegg knyttet til bruk av refleks, til sykkeltrening i trafikken, og til øving på trafikkforståelse med bruk av fjernstyrte biler, avslutter Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.