Tar ytterligere grep om konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen

grønnsaker

Næringsminister Jan Christian Vestre legger fram to alternative forslag til forbud mot usaklig prisdiskriminering fra leverandører med vesentlig markedsmakt. I tillegg vil næringsministeren gi Konkurransetilsynet kraftigere muskler.

– Innkjøpspriser har stor betydning for dagligvarekjedenes lønnsomhet og mulighet til å konkurrere hardt mot andre dagligvarekjeder. Dersom noen dagligvarekjeder systematisk og over lengre tid får bedre betingelser enn andre, vil det kunne skade konkurransen. Vi må for all del unngå at forbrukeren sitter igjen med dårligere utvalg og høyere priser enn nødvendig, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren varslet 10. mai fire tiltak for å bidra til bedre konkurranse i dagligvarebransjen. Ett av tiltakene var å se på mulighetene for regulering av prisdiskriminering. Bakgrunnen er at ulike innkjøpspriser kan bidra til økte etableringshindringer i dagligvaremarkedet, og under gitte betingelser, begrense konkurransen mellom eksisterende dagligvarekjeder.

Les også:  Nå kommer disse nyhetene fra TINE til Bodø-butikkene

– Vi ser at det er behov for å få på plass et nytt regelverk som gir Konkurransetilsynet mulighet til å håndheve konkurranseskadelig prisdiskriminering mer effektivt. Derfor foreslår vi nå to ulike alternativer til hvordan usaklig prisdiskriminering kan forbys, i tråd med Stortingets enstemmige vedtak, sier Vestre.

Regjeringen sender i dag på høring to forslag til hvordan prisdiskriminering kan forbys. Det første alternativet forbyr leverandører med vesentlig markedsmakt å prisdiskriminere uten at det kan begrunnes saklig.

Det andre alternativet forbyr usaklig prisdiskriminering dersom det begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen. I dette forslaget åpnes det for at Konkurransetilsynet kan vurdere flere leverandørers avtaler under ett. Det kan bidra til en mer effektiv håndheving enn dagens regler.

Les også:  Parmaskinken har akkurat blitt sunnere og bedre

En risiko ved å forby usaklig prisdiskriminering er at et forbud også kan ramme prisdiskriminering som ikke er skadelig for konkurransen, eller som er positiv for konkurransen og gir lavere priser til forbrukerne.

– Vi må bruke god tid og gjøre et grundig arbeid slik at forskriftene ikke får utilsiktede konsekvenser, for eksempel ved at man svekker incentivene til å fremforhandle bedre vilkår svekkes og at leverandørene i mindre grad vil ønske å gi rabatter. Derfor er det viktig at vi får høre alle gode argumenter for og imot et slikt forslag, sier næringsministeren.

Les også:  Feil oversettelse banet vei for sjødeponi

I tillegg til forskriftsforslagene introduseres muligheten for å gi Konkurransetilsynet et nytt markedsetterforskningsverktøy. Nærmere beskrivelse og forslag til regulering av et slikt verktøy vil bli behandlet i et eget høringsnotat på et senere tidspunkt, men det gis mulighet for foreløpige innspill nå.

– Vi ønsker å gi Konkurransetilsynet bedre verktøy slik at de mer effektivt kan gripe inn mot konkurranseutfordringer i dagligvarebransjen, men også i andre bransjer. Det vil også kunne bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier Vestre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.