Slik blir verdens beste vei en virkelighet i Norge

af gruppen

Kan vi bygge verdens beste vei? spurte AF Gruppen og Norconsult da de inviterte til debatt i Arendal. – Det er ikke et mål i seg selv. Det viktigste er at den er god nok, parerte samferdselsministeren.

Norges vei-topper var onsdag samlet til debatt i Arendalsuka for å diskutere hvordan norske veier kan bli mer klimavennlige, men samtidig bidra til at trafikantene kommer raskt og trygt frem.

– Vårt store prosjekt er å bygge veiene vi trenger, de som knytter landet tettere sammen. Vi må bygge større bo- og arbeidsmarkedsregioner på den ene siden, og korte reiseavstanden  for næringslivet på den andre, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) da han startet debatten. Han avviste at målet var å bli verdensmester i veibygging. 

– Jeg sier ikke at vi ikke skal etterstrebe maksimal kvalitet i alle prosjekt. Men jeg vil ikke drive et kappløp som ender med at alle aktører finner på dyre løsninger som vi egentlig ikke trenger. Hvis vi derimot driver innovasjon, som både gir tryggere veier for mindre penger, og samtidig får ned klimaavtrykket, er jeg positiv til det.

Samferdselsministeren påpeker at Nasjonal Transportplan (NTP) er tidenes mest ambisiøse. Nå arbeides det med neste plan, som presenteres i 2021. 

– Den kommer ikke til å være mindre ambisiøs, men jeg ønsker ikke å bli målt på hvor mye penger jeg bruker. Vi skal se hvor mye vi kan få for hver krone. Kan vi lage prosjekter rimeligere enn det som var planlagt, får vi mer penger å bruke til andre prosjekter.

Les også:  Nye lufthavner for Tårnsenteret i Bodø

Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø fra transportkomiteen på Stortinget påpeker at de fleste veiene Dale har åpnet ble planlagt allerede under rødgrønt styre.

Vil nivået på NTP holdes like høyt ved et eventuelt regjeringsskifte i 2021?

– Det er nødvendig å fortsatt holde nivået høyt. Samtidig vet vi at det er store kostnadsoverskridelser på igangsatte prosjekter som må håndteres, sier Leirtrø.

Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i i Statens vegvesen, Guro Ranes understreker at det er viktig med langsiktighet i sikkerhetsarbeidet.

– For fjerde år på rad var Norge i 2018 landet med lavest risiko for ulykker i Europa.

Hun påpeker imidlertid at resultatene ikke kommer av seg selv. Nullvisjonen, hvor målet er et år uten dødsfall på veiene, er av stor verdi.

– Både utbygging og forbedring av veinettet er viktig, men det er også holdningsendringer. Å prente inn at hvis du holder fartsgrensen, kjører rusfritt og bruker bilbelte, så er det stor sjanse for å komme hel frem, det er viktig. 

Ranes sier at det er nødvendig å gjøre en innsats for å bedre forholdene også på mindre veier. Her er det fortsatt for mange ulykker, blant annet på fylkesveiene.  

Konserndirektør Janicke P. Garmann i Norconsult mener hele bransjen må endre måten de jobber på for å redusere utslippene.

– Vi er en del av en næring som står bak store utslipp. Når det gjennom NTP settes mål om investeringer for 1000 milliarder, betyr det enorme utslipp. Derfor bør vi endre måten vi tenker på, sier hun.

Hun ønsker å bruke en kunnskapsbasert metode der de mest kostnadseffektive tiltakene blir prioritert først. Det er, ifølge Garmann relativt enkelt å spare 20-30 prosent klimagassutslipp uten at investeringskostnadene økes.

Les også:  Glad for endelig beslutning på Helgeland

– I noen tilfeller reduseres kostnadene også. Skal utslippet reduseres med 40 prosent, vil kostnadene øke noe i dag, men lønne seg på sikt.

Hun påpeker at det er vanskelig for en prosjektleder i et utbyggingsprosjekt å ta stilling til tiltak som øker investeringskostnadene. De har en kostnadsramme å forholde seg til. Hun mener derfor det bør settes en ramme for maks klimagassutslipp. 

Dette støttes av Kirsti Leirtrø. 

– Det må stilles tydelige krav til utbygger. Samtidig må kunnskapsdelingen fungere. Gode løsninger må ikke dette ses på som en konkurransefordel, men deles med næringen.

Erling Røed Larsen, forskingssjef ved Housing Lab-Oslo Met og Professor II, BI mener samfunnet er tjent med at vi bruker minst mulig tid i bil og annen transport.

–I Norge har vi 4 milliarder arbeidstimer. Dette er lommeboka vår, og disse timene gir oss all velferd. Derfor må vi ha optimale veier. Kø er sløsing med samfunnets dyreste ressurs. 

Professoren kom med en klar oppfordring til norske entreprenører om å få veien raskere ferdig, ved å la utbyggingen skje også om natta og i helgene. 

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud mener etableringen av Nye Veier har bidratt til et løft i bransjen. Nå er ser han frem til omorganiseringen i Statens vegvesen, og er glad for muligheten til å tenke nytt og annerledes.

– Blant annet oppretter vi en ny divisjon for utbygging, og vi skal bli tydeligere. Vår relasjon til entreprenør og rådgiver kommer også til å endre seg, og vi kommer til å digitalisere og endre informasjonsflyten, sier Grimsrud.

Les også:  Slik blir ladesommeren

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier sier de har sett viktigheten av å starte utbyggingsprosessene med å forstå nytteverdien: 

 – Samfunnsøkonomer må vurdere samfunnsnytten allerede i planfasen. Etter det kan vi se på kostnadsreduksjon. Vi kan bli enda bedre på å få leverandørene inn tidlig i prosessen, slik at vi kan få nye og gode løsninger inn i prosjektet.

Hun får støtte fra konsernsjef i AF Gruppen Morten Grongstad.

– Overlat til industrien i samarbeid å finne de gode løsningene, og sett kraft i rammevilkår. Da får vi et godt samspill.

Han sier han er enig med samferdselsministeren at dette ikke skal være et verdensmesterskap i veibygging. 

– Men vi kommer til å bli best i verden. Og da kommer vi til å bygge kostnadseffektivt, alt blir bygget innen avtalt tid, det blir bærekraftig og trafikksikkert. Man behøver ikke å overforbruke for å bli verdensmester, slår han fast. 

Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult understreker nødvendigheten av å komme tidlig inn i prosjektene. Jo før jo bedre, mener han. 

 – Det snakkes mye om krav til bransjen, og det synes vi er spennende. Samspillet mellom kompetente folk og krevende kunder gir gode resultater, sier Jacobsen.

– Ingenting er mer frustrerende å komme sent inn i et prosjekt. Når støpen er størknet så er det for sent. Det har skjedd mye riktig de siste årene, og det heier vi fram.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.