Kongen utnevner letegeolog til Ridder av St. Olavs Orden

Lundin Norway

Mannen som fant det gigantiske Johan Sverdrup-feltet utnevnes av H.M. Kongen til Ridder 1. klasse for sin innsats innen petroleumsgeologi.

Hans Christen Rønnevik er en av de virkelige pionerene i norsk olje- og gasshistorie. Han begynte sin karriere i det som den gang het Oljekontoret, hvor han tegnet opp de første sokkelkartene for norsk sokkel. Senere har han bidratt til enorm verdiskaping for samfunnet.

– Han har gjennom flere tiår skapt enorme verdier for landet gjennom sitt utrettelige arbeid med utforsking av norsk sokkel. Han har påvist olje- og gassressurser av en størrelse som geologer verden over bare kan drømme om, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Funnet milliarder av fat
Det var Rønnevik som kom med nøkkelen til å knekke koden for Utsira-høyden i Nordsjøen, noe som blant annet kulminerte i funnet av Johan Sverdrup – et felt med forventede ressurser på 2,2 – 3,2 milliarder fat olje, og som er blant de største på norsk sokkel.

– Men ikke bare har Rønnevik arbeidet med å skape en dypere forståelse for undergrunnen på den norske kontinentalsokkelen som har kommet egne arbeidsgivere til gode, han har også vært en sterk pådriver for deling av informasjon, som igjen har bidratt til å løfte kunnskapsnivået i hele industrien, sier Færøvik.

Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

Rollemodell for en generasjon geologer
Rønnevik var letesjef i Lundin Norway helt fra selskapet ble etablert i 2004 og fram til han ga stafettpinnen videre i 2015. Han jobber fremdeles i leteavdelingen i Lundin og er en betydningsfull formidler av kunnskap til neste generasjon fagfolk.

– Han har vært rollemodell for en hel generasjon geologer og geofysikere. Han har demonstrert at nysgjerrighet og vitebegjær er helt essensielt i alt utforskingsarbeid, og at ingen av disse egenskapene har noen aldergrense. Han skaper fremdeles bor-bare prospekter ved å tolke seismikk og øse av sin uendelige kunnskap om norsk sokkel, sier letedirektør i Lundin Halvor Jahre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.