Skuffet over Finansdepartementet

Regnskap Norge

Regnskap Norge har bedt om at regnskapsbransjen får utsatt frister for innlevering av årsoppgjør og skattemelding etter ekstraordinært høyt sykefravær grunnet pandemien.

Finansdepartementet har avslått anmodningen, og begrunner dette med konsekvensene det vil ha for arbeidssituasjonen hos Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.

– Det ekstraordinære høye sykefraværet i forlengelsen av samfunnsåpningen har satt press på kapasiteten i regnskapsbransjen, og vi hadde en forventning om at departementet ville ha forståelse for dette. Regnskap Norge er derfor skuffet over svaret, og at det ikke er bedre vilje til å balansere hensynet mellom bransjens og det offentliges behov, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

– Normalt er vi svært kritiske til å utsette slike frister. Grunnen til at vi likevel har valgt å gjøre dette, skyldes den ekstraordinære situasjonen mange virksomheter fortsatt befinner seg i. Utfordringen hos bransjen er høyst reell, og ferske tilbakemeldinger forteller at situasjonen er prekær – spesielt knyttet til skattemeldingsfristen som forfaller ved utgangen av mai, sier Rune Aale-Hansen.

– Regnskapsbransjen har i to år bidratt med ekstraordinær innsats i forbindelse med oppfølging av kompensasjonsordningene som nesten har vært i kontinuerlig utvikling. Som hos mange andre bransjer har sykefraværet eksplodert på nyåret – parallelt med at myndighetene har lansert en helt ny mva-melding og gradvis også innfører ny skattemelding – og hvor regnskapsførernes oppgave er å bistå landets små- og mellomstore bedrifter med å etterleve nye regler, rutiner og skjemaer.

– Vi har tydeliggjort overfor myndighetene at vi står i en svært krevende situasjon, og har kommet med forslag til løsning som kunne tatt oss gjennom dette på en god måte. Når Departementet selv erkjenner arbeidspress, og derfor ikke imøtekommer næringslivets behov, forventer vi som minimum at det vises forståelse i tilfeller der frister oversittes på grunn av høyt sykefravær. Vår klare oppfordring er derfor at myndighetene ikke uten videre ilegger tvangsmulkt. 

– Skatteforvaltningsloven § 14-1 tredje ledd gir skattemyndighetene adgang til å frafalle tvangsmulkten i «særlige tilfeller”. I lovens forarbeider uttales det at det med dette siktes til tilfeller der mulkten “slår urimelig ut eller hvor fastholdelse av tvangsmulkten ikke fremmer formålet om oppfyllelse”. Dette er argumenter som i høyeste grad gjør seg gjeldende overfor oversittelser av årets skattemeldingsfrist. Det viktige blir da at adgangen til frafall etter loven faktisk benyttes. Det fordrer en generelt høy bevissthet hos skattemyndighetene om de særlige utfordringene vår bransje står overfor denne våren. Terskelen for å frafalle mulkten må være lav, avslutter Regnskap Norge-direktøren.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.