Regnskap Norge

Skuffet over Finansdepartementet

Regnskap Norge har bedt om at regnskapsbransjen får utsatt frister for innlevering av årsoppgjør og skattemelding etter ekstraordinært høyt sykefravær grunnet pandemien. Finansdepartementet har avslått anmodningen, og begrunner dette med konsekvensene det vil... Les mer »
Regnskap Norge

20 000 virksomheter risikerer tvangsmulkt

– Fristen for å få etablert en OTP i tråd med nye vilkår er 30. juni. Etter denne datoen vil man risikere tvangsmulkt dersom pensjonsordning ikke er innført i tråd med loven,... Les mer »
Regnskap Norge

Forenklingsarbeidet i næringslivet operasjonaliseres

Næringsministeren er på offensiven, når regjeringen nå avvikler forenklingsutvalget opprettet av den forrige regjeringen, begrunnes det med ønske om sterk operativ innsats for å nå målet om å forenkle administrative byrder for... Les mer »
Regnskap Norge

Sjokktall: 10 milliarder i økte strømkostnader for de minste bedriftene!

En fersk undersøkelse anslår at landets mikrobedrifter samlet har fått over 10 milliarder kroner i økte strømkostnader. – Vi hører en del om at store virksomheter utfordres med økte strømkostnader. Vel så bekymringsfullt... Les mer »
Regnskap Norge

Staten må slutte å profittere på idretten: – Kutt momsen!

Regnskap Norge mener momsreglene for breddeidretten er unødvendig kompliserte. I motsetning til eliteidretten, som driver kommersielt, bygger breddeidretten i stor grad på frivillig innsats. Derfor foreslår Regnskap Norge at momsreglene må forenkles.... Les mer »
norges idrettsforbund

Regjeringen gir betydelige lettelser for idretten

Under torsdagens regjeringspressekonferanse kom det flere gode nyheter for idretten. Både barn, unge, voksne og toppidrettsutøvere får betydelige lettelser. – Idretten har i stor grad blitt lyttet til, med lettelser i tiltaksbyrden... Les mer »
Regnskap Norge

Regjeringen ødelegger kompensasjonsordningen

Regnskap Norge er kritisk og advarer mot at ordningen står i fare for å virke mot sin hensikt når regjeringen nå foreslår at selskaper som har overskudd i 2021 eller deler ut... Les mer »
Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av... Les mer »
Regnskap Norge

Ikke rot bort ubrukt ferie!

Vi nærmer oss slutten av året og mange arbeidstakere har feriedager igjen som de ikke rekker å avvikle før året er omme. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for... Les mer »
Regnskap Norge

Dye regler kan koste næringslivet 900 millioner kroner årlig

Skatteetaten har sendt på høring forslag om «Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner». Regnskap Norge advarer mot forslaget, som oppfattes svært inngripende for næringslivet og potensielt vil kunne påføre administrative byrder beregnet til... Les mer »