Regnskap Norge

Regnskap Norge: Fristen for å søke strømstøtte må utvides, kolliderer med mva-rapportering

Regjeringen iverksatte 21. november en tilskuddsordning for foretak som har høye energikostnader. Søknadsfristen er 11. desember. – Regnskap Norge vil berømme regjeringen for å ha iverksatt en slik ordning. Det som dessverre... Les mer »
Regnskap Norge

SV presser frem økt utbytte – Og foreslår historisk høy marginalskatt

– Regnskap Norge er opptatt av hvordan statsbudsjettet påvirker hverdagen til landets 600 000 små og mellomstore bedrifter. Det er disse som sikrer verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet. Regjeringens foreslåtte statsbudsjett... Les mer »
Regnskap Norge

Ny eierskapsmelding: Staten presser rapportering fra små bedrifter

Statens nye eierpolitikk påvirker også små og mellomstore virksomheter. – Den nye eierskapsmeldingen aktualiserer behovet for bærekraftsrapportering blant store foretak – og dermed også fra små og mellomstore bedrifter, som inngår i verdikjedene... Les mer »
Regnskap Norge

Skuffet over Finansdepartementet

Regnskap Norge har bedt om at regnskapsbransjen får utsatt frister for innlevering av årsoppgjør og skattemelding etter ekstraordinært høyt sykefravær grunnet pandemien. Finansdepartementet har avslått anmodningen, og begrunner dette med konsekvensene det vil... Les mer »
Regnskap Norge

20 000 virksomheter risikerer tvangsmulkt

– Fristen for å få etablert en OTP i tråd med nye vilkår er 30. juni. Etter denne datoen vil man risikere tvangsmulkt dersom pensjonsordning ikke er innført i tråd med loven,... Les mer »
Regnskap Norge

Forenklingsarbeidet i næringslivet operasjonaliseres

Næringsministeren er på offensiven, når regjeringen nå avvikler forenklingsutvalget opprettet av den forrige regjeringen, begrunnes det med ønske om sterk operativ innsats for å nå målet om å forenkle administrative byrder for... Les mer »
Regnskap Norge

Sjokktall: 10 milliarder i økte strømkostnader for de minste bedriftene!

En fersk undersøkelse anslår at landets mikrobedrifter samlet har fått over 10 milliarder kroner i økte strømkostnader. – Vi hører en del om at store virksomheter utfordres med økte strømkostnader. Vel så bekymringsfullt... Les mer »
Regnskap Norge

Staten må slutte å profittere på idretten: – Kutt momsen!

Regnskap Norge mener momsreglene for breddeidretten er unødvendig kompliserte. I motsetning til eliteidretten, som driver kommersielt, bygger breddeidretten i stor grad på frivillig innsats. Derfor foreslår Regnskap Norge at momsreglene må forenkles.... Les mer »
norges idrettsforbund

Regjeringen gir betydelige lettelser for idretten

Under torsdagens regjeringspressekonferanse kom det flere gode nyheter for idretten. Både barn, unge, voksne og toppidrettsutøvere får betydelige lettelser. – Idretten har i stor grad blitt lyttet til, med lettelser i tiltaksbyrden... Les mer »
Regnskap Norge

Regjeringen ødelegger kompensasjonsordningen

Regnskap Norge er kritisk og advarer mot at ordningen står i fare for å virke mot sin hensikt når regjeringen nå foreslår at selskaper som har overskudd i 2021 eller deler ut... Les mer »