Oppgitt over nei til kraftanalyse for Nordland

nfk

Fylkesrådets nei til en skikkelig kartlegging og analyse av kraftsituasjonen i Nordland er veldig uheldig mener Arbeiderpartiet. – Skuffende. Vi er et kraftfylke, og går mot et kraftunderskudd om få år. Dette er altfor passivt, sier Elin Dahlseng Eide, gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget.

Fylkeskommunen har som regional samfunnsutvikler et spesielt ansvar, påpeker gruppelederen etter at fylkesråd for næring, Bjørn Larsen (Frp), sa nei til en helhetlig energianalyse på fylkestinget i Bodø nylig. Elin Dahlseng Eide utfordret fylkesrådet på temaet, men fikk et kontant nei til svar.

Les også:  Sortland og Vefsn: Nytt fagskoletilbud i landbruket

Som leverandør av transporttjenester med ferge, buss og båter har fylkeskommunen et ikke ubetydelig utslipp av klimagasser.

Som samfunnsutvikler har vi et ansvar for å bidra til at vi kommer oss bort fra fossile energikilder, særlig innen transport, sa Dahlseng Eide i fylkestinget. Hun viste til at kraftsituasjonen i Nordland begynner å bli anstrengt.

– Vi trenger ny kraft, for eksempel nærvind og havvind, og ikke minst betydelig energieffektivisering. Vi trenger en kartlegging av hvilken fremtidig energimiks det er behov for. Vi må få vurdert energibalansen. Tiden er inne for en helhetlig analyse, og fylkesrådet må bidra.

Les også:  Bodøværinger får mest kaffe for pengene i Nordland

Eide fikk imidlertid ikke gehør for sitt ønske. Larsen sa i sitt svar at fylkesrådet vil arbeide politisk for bedre rammebetingelser og virkemidler, og mente det er viktig å benytte den kunnskapen som foreligger for å få bygget ut nok nett og ny fornybar energi. «Fylkesrådet vil bidra til å utvikle nødvendig kunnskap gjennom å følge opp de endringene som er i gang og de vedtaket som er gjort i fylkestinget», fortsatte han.

Les også:  Slik sparer du strøm på hytta i vinterferien

Det når ikke hjem hos gruppelederen i Arbeiderpartiet.

– Nei, det er langt fra tilstrekkelig. Her må fylkesrådet handle. I 2030 er det allerede for sent, avslutter Eide. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.