Ny rapport fra Medietilsynet: Konsolideringen i avismarkedet fortsetter

avis media

De tre største konsernene kontrollerte 72,5 av det totale avisopplaget i Norge ved utgangen av 2021, viser en ny rapport fra Medietilsynet. Det er en økning på 0,5 prosentpoeng fra året før. Samtidig holder antallet norske aviser, radio- og tv-kanaler seg stabilt.

– Selv om de største medieaktørene styrker sin posisjon, har vi fortsatt et solid mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier, både lokalt og nasjonalt. Disse mediene er en viktig del av den demokratiske infrastrukturen, som vi må sørge for å opprettholde, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Schibsted er landets største aviseier målt i opplag, med 29,7 prosent av det totale opplaget, og konsernet økte sin andel med 0,7 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Størst økning hadde VG+, fra 220 000 i 2020 til 257 000 i 2021, en økning på 16,5 prosent.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Amedia reduserte sin andel av totalopplaget med 0,2 prosentpoeng, til 28,5 prosent. Polaris Medias andel av totalopplaget var 14,2 prosent i 2021, det samme som året før. En jevn vekst i opplag fordelt på flere aviser veide opp for redusert opplag i andre aviser.

De tre konsernene har de siste årene i sum økt sine markedsandeler, fra å kontrollere 64,1 prosent av det samlede opplaget i 2017, til 72,5 prosent i 2021.

– Gjennom en krevende digital transformasjon kan konserneierskap bidra til at også små aviser klarer å omstille seg og sikre et fremtidig driftsgrunnlag, noe som er positivt for mediemangfoldet. Men samtidig er det viktig å overvåke at økt konsolidering ikke får negative konsekvenser. Når en stadig større andel av opplaget kontrolleres av de største aktørene, er det viktig for mangfoldet at avisene beholder sin egenart, sier Velsand.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Totalt var det 234 aviser i Norge i 2021, fire færre enn året før. 211 av avisene er lokale eller regionale, mens 23 retter seg mot det nasjonale markedet.

I det nasjonale radiomarkedet er situasjonen stabil. De tre største aktørene, NRK, NENT og Bauer Media, kontrollerte hele markedet i 2021, målt i markedsandel av lyttere. NRK er fortsatt størst, og økte sin markedsandel med 1,7 prosentpoeng fra 2020 til 2021.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

De seks største aktørene har til sammen 36 prosent av konsesjonene i lokalradiomarkedet og de nyeste tallene fra Medietilsynet viser at det eksisterer 232 FM-konsesjoner og 330 DAB-innholdskonsesjoner. Målt i antall var det 77 flere konsesjoner i februar 2022 enn ved utgangen av 2021.

Antall tv-eiere og deres markedsandeler har vært stabilt fra 2020 til 2021. Mens NRK og TV 2 begge økte sine markedsandeler i 2021 med til sammen to prosentpoeng, hadde Discovery en tilbakegang på ett prosentpoeng. Discovery har dermed tapt markedsandeler siden 2018.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.