Ny mulighet til å kjøpe oppdrettstillatelser

Nærings- og fiskeridepartementet

I 2022 ble det åpnet opp for salg av nye oppdrettstillatelser. Nå vil regjeringen legge til rette for at tillatelsene til vekst som ikke ble solgt i 2022 kan gå på auksjon til høsten.

– Fjorårets salg av oppdrettstillatelser la grunnlaget for rekordhøye utbetalinger til kystkommunene gjennom Havbruksfondet. Selv om oppslutningen rundt auksjonen var god ble ikke alle oppdrettstillatelsene solgt. Regjeringen ønsker å legge til rette for større vekst og verdiskaping langs kysten, og legger opp til å selge den gjenstående kapasiteten gjennom en ny auksjon til høsten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Les også:  40 millioner kroner til forskning på bærekraftig hav i Nord-Norge

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet avholdt i oktober 2022 en auksjon av produksjonskapasitet til lakseoppdrett. 22 aktører kjøpte kapasitet til et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder kroner. 

Etter auksjonen i fjor var det 8 243 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) som ikke ble solgt, fordelt over fem produksjonsområder. Regjeringen foreslår nå å gjøre denne produksjonskapasiteten tilgjengelig i de aktuelle produksjonsområdene.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå ut en høring med et forslag til utforming av auksjon for tildeling av den gjenstående kapasiteten fra tildelingsrunden 2022.

Les også:  Nytt program skal gjøre ukrainske flyktninger i Norge til gründere

Departementet foreslår at den resterende kapasiteten selges på auksjon gjennom en lukket budrunde.

Forslaget har høringsfrist torsdag 21. august.

Det tas sikte på å avholde auksjonen i løpet av september, men endelig dato er ikke fastsatt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.