Ny mulighet til å kjøpe oppdrettstillatelser

Nærings- og fiskeridepartementet

I 2022 ble det åpnet opp for salg av nye oppdrettstillatelser. Nå vil regjeringen legge til rette for at tillatelsene til vekst som ikke ble solgt i 2022 kan gå på auksjon til høsten.

– Fjorårets salg av oppdrettstillatelser la grunnlaget for rekordhøye utbetalinger til kystkommunene gjennom Havbruksfondet. Selv om oppslutningen rundt auksjonen var god ble ikke alle oppdrettstillatelsene solgt. Regjeringen ønsker å legge til rette for større vekst og verdiskaping langs kysten, og legger opp til å selge den gjenstående kapasiteten gjennom en ny auksjon til høsten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet avholdt i oktober 2022 en auksjon av produksjonskapasitet til lakseoppdrett. 22 aktører kjøpte kapasitet til et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder kroner. 

Etter auksjonen i fjor var det 8 243 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) som ikke ble solgt, fordelt over fem produksjonsområder. Regjeringen foreslår nå å gjøre denne produksjonskapasiteten tilgjengelig i de aktuelle produksjonsområdene.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå ut en høring med et forslag til utforming av auksjon for tildeling av den gjenstående kapasiteten fra tildelingsrunden 2022.

Departementet foreslår at den resterende kapasiteten selges på auksjon gjennom en lukket budrunde.

Forslaget har høringsfrist torsdag 21. august.

Det tas sikte på å avholde auksjonen i løpet av september, men endelig dato er ikke fastsatt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.