KLP aksepterer Nasdaqs bud på Oslo Børs VPS

aksjer valuta fond

Nasdaq melder nå at de vil legge inn et bud på Oslo Børs VPS. Børsens styre har hatt en grundig behandling av budene, og har gitt aksjonærene en omfattende begrunnelse for hvorfor det mener Nasdaqs bud er det beste, både industrielt og finansielt. Styret anbefaler aksjonærene å akseptere budet fra Nasdaq.  

KLP har avventet styrets anbefaling, og legger avgjørende vekt på vurderingene av hva som gir den beste børs for norsk næringsliv og for de aktørene en velfungerende børs er avhengig av. Når styret er så tydelig i sin vurdering av at Nasdaq er den budgiver som best ivaretar dette perspektivet, så har vi besluttet å akseptere budet fra Nasdaq.

– KLP forvalter pensjonsfondene til de fleste norske kommuner, helseforetak, og et stort antall offentlig eide virksomheter. For oss er det viktig at vi gjennom våre investeringer bidrar til et frodig og sterkt næringsliv i Norge. Oslo Børs har hatt en viktig rolle som kapitalkilde og markedsplass for vårt næringsliv, og løst denne oppgaven godt. Vi vurderer det slik at Nasdaqs bud og planer for Oslo Børs og Verdipapirsentralen best vil ivareta og videreutvikle disse viktige funksjonene fremover, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

KLP eier ti prosent av aksjene i Oslo Børs VPS.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.