Nordland dyrepoliti ett år

kassandra petsa

I ett år har Stine Marie fungert som Nordlands første dyrepoliti. I den anledning tok politisk nestleder i Nordland FrP, Kassandra Petsa, kontakt for et møte for å få høre om erfaringene så langt. Konklusjonen er klar: Det er behov for dyrepolitiet i Nordland, og det må styrkes.

– Vi var veldig glade for å få anledning til å møte Stine nå. Hun skal tiltre i ny stilling, og noen andre skal overta dyrepolitistillingen hennes – men hun har jo verdifulle erfaringer fra det året hun har fungert som dyrepoliti. Disse vil vi gjerne ha med oss i vårt videre arbeid som politikere. Ikke minst er det viktig fordi vi har vært partiet som kjempet frem dyrepolitiet som egen politienhet. Da må vi vite om dette har fungert etter hensikten, eventuelt om noe kan forbedres, forteller Kassandra.  

På spørsmål om det har vært nødvendig med et dyrepoliti i Nordland, er svaret fra Stine klart:  

– Ja! Absolutt! Dagene går i ett! Det er nok å ta tak i på dette feltet. Vi i dyrepolitiet rundt om i landet samarbeider godt med Mattilsynet. Denne delingen og også samarbeidet er så viktig. Vi i politiet har vår kompetanse som politiutdannet, og Mattilsynet har sin fagkompetanse. Vi planlegger hva vi gjør, hva de gjør, og hva vi gjør sammen. Dette for å jobbe sammen for dyrenes beste.  

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

FrP-politikerne ville gjerne høre litt om erfaringene fra året som hadde gått. Stine fortalte mer enn gjerne:  

– Det har vært jevnlig registrering av antall dyrevelferdsaker i år. Disse har gjeldt både produksjonsdyr, i oppdrett og kjæledyr. De fleste sakene omhandler at dyrene ikke har vært ivaretatt godt nok, har dårlige leveforhold, overlatt til seg selv og utsatt for vold. Vi er ofte avhengig av publikum i saker som dette, og folk er heldigvis flinke til dette – det har for eksempel kommet en del tips om katten som ble funnet i søppelsekk i vannet på Bjørnfjell.   

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen synes det var godt å høre at dyrepolitiet har fungert etter intensjonene, og lurte på om det var noe han kunne ta med seg videre til Stortinget. Det var det:  

– For det første, ville det vært fint med flere ressurser her i Nordland. Vårt fylke er en av de som har minst ressurser hvor dyrepoliti jobber fulltid med dyrevelferdskriminalitet. Det er mye jobb når man er alene med ansvar om dyrekriminaliteten i Norland. Det er publikumshenvendelser, straffesaksarbeid, bistand til geografisk driftsenheter i politidistrikt og interne rutiner for å nevne noen arbeidsoppgaver. Andre fylker har flere etterforskere og egen dyrekrimsgruppe med dedikert jurist. I denne anledning er det også greit med tydelige føringer, slik at de som skal drive med dyrekriminalitet i Norge ikke blir satt til andre ting. Så øremerkede midler er viktig.  

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

Hun fortsetter:  

– For det andre, kunne politikerne kanskje sett på dette med lovverket rundt overgrepsmateriale rundt seksuelle overgrep mot dyr for å se på muligheter for å likestille det med overgrepsmateriale for barn. På denne måten kan man forebygge for at mennesker ikke skal utføre seksuelle handlinger mot dyr.  

– Dette skal vi utvilsomt ta tak i. Dyrepolitiet burde absolutt få flere ressurser over hele linja, og kanskje spesielt i Nordland, med tydeligere rammer. Så er det klart, hvert fall i mitt hode, at det bør være totalforbud mot overgrepsmaterialet av dyr, sier Dagfinn.  

Les også:  Her er reglene for droneflyging på 17. mai

Temaet er vold mot dyr og mennesker skal for øvrig være tema på seminar i Stormen tirsdag 6.september kl. 09:00. Her vil det bli presentert forskning på feltet, som viser sammenhengen mellom vold/seksuelle overgrep mot dyr og mot barn/andre mennesker.  

– Seminaret arrangeres av Politiet i Nordland, Mattilsynet og Krisesenteret i Salten i samarbeid med prosjektet «Se Sammenhengen» som er et samarbeid mellom Dyrebeskyttelsen Norge, Krisesentersekretariatet og NMBU Veterinærhøgskolen. Det vil være forelesere fra disse etatene. Deltakerne er et bredt spekter av ulike etater som jobber med dyr og mennesker, barnevernet, veterinærtjenesten, kriminalomsorgen for å nevne noen.  Og det er nettopp det som er så viktig, at man jobber tverrfaglig på viktige tema som dette, sier Stine. Hvis man oppdager og reagerer tidlig på uønskede hendelser mot dyr, kan det bidra til forebygging mot overgrep mot andre mennesker.

På bildet, fra venstre: Odin Rønning (Leder i Nordland FpU), Dagfinn Olsen (stortingsrepresentant for Nordland FrP), Kassandra Petsa (1.nestleder i Nordland FrP), Stine Marie (dyrepoliti avd. Nordland), Robert Sivertsen (Leder i Bodø FrP), Tommy Wisth (gruppeleder i Bodø FrP).  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.