LESERINNLEGG: Arbeiderpartiet kan kaste norske sjøfolk på land

skip båt

Fremskrittspartiet er opptatt av faktiske resultater. Vi ønsker å gi norske sjøfolk på kysten og på norsk sokkel de samme vilkårene for sine jobber som ansatte på land har. Men vet vi alle konsekvensene av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann?

Av Bengt-Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen, medlem i Næringskomiteen fra FrP.

Når Arbeiderpartiet går inn for norske lønns- og arbeidsvilkår uten å ville vite konsekvensene, risikerer de å kaste ungen ut med badevannet. 

Eller rettere sagt, kaste norske sjøfolk på land! 

Da representantforslaget om å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår ble debattert fra Stortingets talerstol 21. april i år, innrømmet Arbeiderpartiets Aasland: «Ja, det kan være noen utfordringer, det kan være noen heftelser, men det er fullt mulig å gjøre det.» – Det er nettopp dette vi vil klarere ut før vi gjør et vedtak, for vår intensjon er å styrke norske sjøfolk

I samme debatt beskyldte også Aasland FrP for å ha et janusansikt og for å være uredelige. Aasland har misforstått. Forskjellen mellom Arbeiderpartiet og FrP i denne saken er at AP vil gjøre dyptgripende endringer i norsk sjøfartspolitikk uten å vite konsekvensene. FrP vil ta avgjørelsen om norsk sjøfarts fremtid basert på mest mulig kunnskap. 

Noe kunnskap har vi, og det vi vet så langt lover ikke godt for norske sjøfolk. La oss tenke oss at et skip som frakter varer fra Antwerpen i Belgia til norske havner og som har ansatt utenlandske sjøfolk og noen norske, vil måtte betale norsk lønn til alle sine ansatte mens de er i norsk farvann (12 nautiske mil). Skipet befinner seg altså noe tid i norsk farvann, men minst 50 prosent av tiden utenfor norsk farvann. De økte lønnsutgiftene vil føre til at kostnadene ved å ta oppdrag på norskekysten kommer til å øke betydelig. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Rederiene ville da velge å kvitte seg med de norske sjøfolkene de har for å spare penger når de er ute av norsk farvann og kan sette lønningene ned igjen. Rederiene kan også unngå å ta oppdrag i Norge i det hele tatt, fordi det blir mye mindre lønnsomt enn andre destinasjoner. Dette betyr at det kommer til å bli langt mindre aktivitet ved norske havner, noe som kan gjøre norske havnearbeidere overflødige. Norske bedrifter som per i dag er avhengige av å få varer sjøveien vil enten måtte akseptere økte fraktkostnader, eller se på muligheten til å få fraktet varer inn med trailere fra utlandet. En varetransport med skip tilsvarer flere titalls trailere. Vi kan anta at disse kjøres av sjåfører som ikke bor i Norge, og som heller ikke kjører på norsk lønn. 

Hvem vinner på dette? I alle fall ikke norske sjøfolk. 

For norsk-baserte rederier under NIS-flagg kommer det til å bli særlig tøft. Et eksempel er skipene til det Haugesund-baserte rederiet Hagland Shipping som seiler mye i norsk farvann med last til og fra destinasjoner i utlandet. Rederiet anslår at deres lønnsomhet per skip kommer til å synke dramatisk hvis det innføres norsk lønn i norsk farvann. Lønnsomheten er nå på 40 – 50.000 kroner per dag per skip, men vil reduseres med opptil 80 %. Det burde si seg selv at dette ikke er holdbart i lengden. Hagland anslår at en konsekvens av dette vil være at de norske sjøfolkene de har vil skiftes ut med utlendinger, for i det minste å kunne ha konkurranseevne i utenriksfart. Rederiet mener også at norsk nærskipsfart vil prise seg ut og at markedet vil overtas av utenlandsk baserte rederier som har lite fartstid i norsk farvann. En konsekvens kan altså være at norske rederier velger å flagg ut fra NIS og flytte aktiviteten sin ut av Norge. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Hvem vinner på dette? I alle fall ikke norske sjøfolk. 

Dette er scenarier FrP vil unngå. Vårt mål er flere norske sjøfolk, ikke færre. Derfor er det så viktig å skaffe seg et skikkelig kunnskapsgrunnlag før vi eventuelt går for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi er derfor fornøyd med at vi fikk gjennomslag for å nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere flere tiltak med tanke på styrke norske sjøfolk, rederienes konkurransekraft og ikke minst sikre de maritime klyngene.

Vi er også bekymret for hva som kan skje med nettolønnsordningen. Fartsområdeutvalget mente at ordningen ville vil overflødig dersom det innføres norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på sokkelen. Grunnen er enkel. Ordningen er ment å kompensere rederiene for ekstra kostnader ved å ansette norske sjøfolk. Hvis det kommer til å koste like mye å ansette både norske og utenlandske, faller begrunnelsen for store deler av ordningen bort. 

Hele næringen vil være tjent med å ta avgjørelser basert på et solid faktagrunnlag fra et partssammensatt utvalg, slik FrP fikk gjennomslag for i Stortinget. Vi vil at næringen skal styrkes i sin helhet, inkludert flere norske sjøfolk. 

Det vil være en tragedie om konsekvensene av en regelendring medfører at norske sjøfolk settes på land. At Arbeiderpartiet vil ta denne avgjørelsen uten noen form for utredning, er direkte uansvarlig. 

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

Fremskrittspartiet er tydelige på at vi ønsker at utvalget også vurderer hvordan nettolønnsordningen kan styrkes, og ikke minst vurdere mulighetene og konsekvensene av å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår slik at dette er klargjort når den maritime meldingen skal behandles i Stortinget til høsten. Så at det forsøkes å skape et inntrykk av at Fremskrittspartiet ikke vil innføre norske lønns- og arbeidsvilkår er direkte feil.

På lag med de som arbeider på sjøen

Vi skal gjøre det vi kan for norske sjøfolk, men det skal gjøres på den beste og den riktige måten. Derfor er det ikke riktig, som Arbeiderpartiet ved en rekke anledninger har hevda, at vi har sviktet sjøfolkene. Tvert imot. Helt siden Fremskrittspartiet ble stiftet har vi vært på lag med de som arbeider på sjøen. 

I motsetning til da Arbeiderpartiet i lag med de rødgrønne styrte, så har Fremskrittspartiet fått gjennomført flere tiltak som styrker den maritime næringen og norske sjøfolk, slik som; 

  • Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er blitt styrket.
  • Lovfestet tilskuddsordningen og utvidet den til også å gjelde spesialiserte deep-sea virksomhet, som førte til sysselsetting av flere norske sjøfolk. 
  • Styrket den maritime utdanningen. 
  • Styrket Eksportkreditt Norge og GIEK. 
  • Gjort justeringer i eksportfinansieringstilbudet, slik at det er blitt enklere for norske verft å oppnå byggelån. 

Det er helt nødvendig for å holde på norsk kompetanse og norske arbeidsplasser i byene, men også langs hele kysten.  I sum er Fremskrittspartiets engasjement for norske sjøfolk ikke bare gode og lovende ord, men også handling, og prosesser fremover. 

Fremskrittspartiet er, og vil fortsatt være, sjøfolkenes parti.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.