Svært godt halvårsresultat for SpareBank 1 Gruppen

sparebank 1

SpareBank 1 Gruppen AS har levert et historisk sterkt halvårsresultat på 1.434 mill. kroner før skatt. Det svært gode resultatet skyldes i all hovedsak oppskriving av livselskapets eiendomsportefølje i 2. kvartal, men sterk vekst, god drift og høye finansinntekter har også bidratt.

– Dette er betydelig bedre enn forventet, og selvsagt svært tilfredsstillende tall for både oss og eierne våre. Selv om det vesentligste av resultatfremgangen kan knyttes til en oppregulering av verdiene i livselskapets eiendomsportefølje, er det gledelig å konstatere at flere av selskapene i konsernet fortsatt har høy vekst og bedring i den underliggende driften, sier Sigurd Aune, administrerende direktør i SpareBank 1 Gruppen.

Resultatet i første halvår i 2019 var 554 mill. kroner bedre enn i samme periode i 2018. Annualisert egenkapitalavkastning var 27,5 prosent (15,4). For 2. kvartal isolert oppnådde konsernet et resultat før skatt på 1.150 (495) mill. kroner.

Les også:  Fra bank til kunst i Bodø: – Får millionbeløp fra Kulturminnefondet

God vekst for Fremtind Forsikring
Fremtind Forsikring AS (skadeforsikring) fikk et resultat før skatt i første halvår på 463 mill. kroner (386). Godt aksjemarked og høyere finansinntekter hittil i år kompenserer for et svakere forsikringsresultat enn i fjor. Brutto skadeprosent var på 68,9 (65,9), en økning som hovedsakelig forklares av lavere avviklingsgevinster. 

Til tross for et svakere forsikringsresultat, er den underliggende lønnsomheten fra skadeforsikringsvirksomheten god. Årlig vekst i bilforsikringer er på 7,5 prosent (5,2), mens veksten for husforsikringer holder seg stabil på 3,6 prosent.

– Midt i alt arbeidet med sammenslåing av to store forsikringsselskaper har vi sammen med bankene klart å opprettholde god vekst. Vi er stolte av at vi klarer å realisere ambisjonene for sammenslåingen samtidig med at vi gjennomfører fusjonen, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i Fremtind.

Les også:  Fra bank til kunst i Bodø: – Får millionbeløp fra Kulturminnefondet

Tredje størst på innskuddsbasert tjenestepensjon
SpareBank 1 Forsikring (livsforsikring og pensjon) fikk et resultat før skatt på 893 (320) mill. kroner. Selskapet rapporterer et godt risiko- og administrasjonsresultat, og høye finansinntekter i både kollektiv- og selskapsporteføljen som følge av betydelige oppskrivninger av eiendommer i 2. kvartal. Premieinntektene økte med 404 mill. kroner i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor, til 3.893 mill. kroner. 

Veksten innenfor pensjonsområdet fortsetter, godt hjulpet av satsingen innen hybridpensjon, hvor selskapet har to tredjedeler av markedet. SpareBank 1 Forsikring er landets raskest voksende pensjonsselskap. 

Aalunds Bedriftspensjonsbarometer for 2019 dokumenterer at SpareBank 1 både har høyest kundetilfredshet og best image som pensjonsleverandør i privat sektor. Denne posisjonen hadde selskapet også i storkundesegmentet i fjor, men i år er denne posisjonen oppnådd for alle bedriftsstørrelser.

– Vi har vært blant pensjonsleverandørene med høyest kundetilfredshet i en årrekke, men for første gang har vi de aller mest tilfredse kundene blant både små, mellomstore og store bedrifter. Ekstra gledelig er det at vi oppnår dette samtidig som vi har levert den høyeste markedsandelsveksten innen innskuddsbasert tjenestepensjon hvert av de fire siste kalenderårene. Dette har gjort oss til den tredje største leverandøren av innskuddsbasert tjenestepensjon i Norge, sier Wenche Seljeseth, leder for SpareBank 1 Forsikring.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.