LESERINNLEGG: 4-felts motorveier mellom de største byene

veier

Frp vil bygge sammenhengende 4-felts motorveier mellom de største byene, med gode tilførselsveier. Dette vil sikre bedre trafikkflyt, økt trafikksikkerhet og lavere utslipp på våre hovedveier.

Av Roy Steffensen, stortingsrepresentant og stortingskandidat FrP

Den største kostnaden med veitrafikk er ulykkene, sammen med kø og lokal luftforurensing. Da må vi ta grep for å få redusert disse faktorene.

For å få lavere utslipp kan man bruke avgiftssystemet for å fornye bilparken, og få folk til å velge mer klimavennlig. Gjennomsnittsbilen i daglig trafikk på våre veier er kjøpt i 2010, og utslipp for nye biler den gang var 144 g co2 per km. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kan rapportere at utslipp for alle nye biler solgt i 2020 hadde utslipp på kun 27 co2 per km. Det betyr at om 10 år vil gjennomsnittsbilen ha mer enn fem ganger lavere utslipp enn gjennomsnittsbilen som kjører rundt på veiene i dag, bare på grunn av den teknologiske utviklingen.

Utviklingen har vært og vil trolig fortsatt være enorm, og med FrP i regjering ble det utarbeidet en modell for bilavgifter som ytterligere stimulerte folk til å velge miljøbevisst. FrP ønsker ytterligere reduksjoner i avgiftene i årene som kommer, kombinert med økt vrakpant, og slik bidra til en nødvendig fornyelse av bilparken og at flere familier i etableringsfasen får råd til trygge biler.

Les også:  Vil ha luft under vingene på grønn luftfart i Nordland

Målinger for noen år siden viste at en lastebil brukte 5,4 liter diesel per mil på den dårlige veien mellom Stavanger og Mandal, mens den på den langt bedre veistrekningen fra Mandal til Oslo brukte 4,5 liter diesel per mil. Det sier meg at biltrafikken er best for miljøet, næringslivet og sjåføren når den glir jevnt. Ved køkjøring, mange svinger og bakker hvor man bruker mye drivstoff per kilometer, vil utslippet av klimagasser være høyt. Et moderne stamveinett er derfor positivt for miljøet på grunn av reduserte utslipp, men bedre veistandard vil også gi færre ulykker.

Et bedre veinett vil også gjøre det lettere å nå nullvisjonen når det gjelder antall drepte i trafikken. Et godt fungerende og sikkert transportsystem uten køer og uten forsinkelser gir god trafikksikkerhet, god effektivitet, god samfunnsøkonomi, lavt energiforbruk og lave utslipp av forurensende avgasser og klimagasser, altså et samfunn som fungerer bedre.

Min visjon er at de veiene vi nå bygger vil stort sett bli kjørt på av neste generasjon kjøretøy, altså biler som har null eller svært lave lokale utslipp. Utslippene fra transportsektoren vil omtrent være eliminert med neste generasjons kjøretøy, og da har man manglende perspektiv når man ikke ønsker å bygge flere og bedre veier, og slik løse de langsiktige trafikkutfordringene for våre barn som skal bruke morgendagens miljøvennlige kjøretøy.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.