Gode økonomiske resultater og fortsatt reisevekst for Vy

vy

Antall miljøvennlige reiser med Vys tog og busser fortsetter å øke i 2019. Vygruppen leverer et resultat før skatt på 699 millioner kroner, mot 585 millioner kroner i 2018.

–  Vygruppen leverer et godt økonomisk resultat i 2019, der både buss-, persontog og godsvirksomheten bidrar med økte driftsinntekter og gode økonomiske resultater, sier konsernsjef i Vygruppen, Geir Isaksen. 

Populært å reise miljøvennlig
I 2019 ble det gjennomført 73,2 millioner reiser med Vys persontog i Norge. Det er en reisevekst på 2,8 prosent fra 2018. Totalt antall reiser i persontogvirksomheten i Norge og Sverige er på 78,7 millioner (74,2 millioner). For Vys ekspressbusser er veksten 6 prosent i 2019.

–  For å nå FNs bærekraftsmål, må vi fly mindre, la bilen stå oftere og heller reise miljøvennlig. Med fortsatt reisevekst på våre miljøvennlige tog og busser bidrar Vy til at reiseveksten tas kollektivt. Den utviklingen liker vi godt, sier Isaksen.

Norges største bussoperatør
Vy har vunnet flere store kontrakter for drift av rutebuss i 2019, deriblant to i Sverige og fem i Norge.

Les også:  Nye statsråder i Nærings- og fiskeridepartementet

–  Det er en sunn drift i bussvirksomheten, og gledelig at vi som Norges største bussoperatør klarer å beholde våre markedsandeler. I Norge kan kundene nå kjøpe både togbilletter og billetter til ekspressbussene i Vy-appen og på vy.no, sier Isaksen.

I flere av bussanbudene stiller fylkeskommunene krav til klimanøytrale løsninger i form av elektriske busser og økt bruk av bio-drivstoff.

–  Vy buss er godt posisjonert med en høy andel busser på biogass og flere elektriske busser. Innen utgangen av 2021 blir Vy buss en av de største aktørene innenfor elbusser i Norge, med totalt rundt 110 elbusser. I tillegg får vi ytterligere rundt 60 elbusser i Sverige, og vi tester ut selvkjørende busser flere steder, sier Isaksen.

Tap i nord og seier i vest
I desember vant Vy konkurransen om å kjøre togene på Bergensbanen og Vossebanen. Vy hadde høyest score både på kvalitet og pris.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

–  Seieren i vest var en svært viktig seier for Vy, og vi gleder oss til å gi kundene et enda bedre togtilbud. 30 prosent økning i rutetilbudet, en offensiv satsing på reiselivet langs Bergensbanen og nye kundetilbud er blant forbedringene vi jobber med, sier Isaksen.

Vy vant ikke Trafikkpakke 2 Nord, og i 2018 ble det britiske selskapet Go-Ahead tildelt Trafikkpakke 1 Sør. Til sammen utgjør disse ca. 27 prosent av omsetningen i tog. Vy fikk svært gode tilbakemeldinger på kvalitet og ble innstilt som nummer to i begge konkurransene.

Svak punktlighet rammer togkundene
I Norge oppnådde Vy persontog en punktlighet på 86,3 prosent. Det er en liten bedring fra 2018, men fortsatt godt under målet på 90 prosent.

–  Til tross for en noe bedre punktlighet i 2019 sammenliknet med 2018, er vi bekymret for utviklingen. Spesielt i perioden etter sommerarbeidene og gjennom høsten 2019, opplevde kundene våre at ikke alle togene kom og gikk når de skulle. Vi gjør det vi har mulighet til for å forbedre punktligheten, og heier på Bane NOR for at infrastrukturen skal bli bedre, sier Isaksen.

Les også:  Bodø Energi: – Ingen grønn omstilling uten fjernvarme

Etterlengtet overskudd i godsvirksomheten
I 2019 har utviklingen i Vygruppens godsselskap, CargoNet, snudd fra mange år med underskudd til et positivt driftsresultat på 26 millioner kroner (-61 millioner kroner). I tillegg har punktligheten for godstog bedret seg til 95 prosent (93 prosent) leveranse innenfor 15 minutter, betydelig bedre enn målsettingen på 92 prosent.

–  CargoNet har gjennom hard jobbing fra alle i virksomheten lykkes med å nå målet om lønnsom drift. Mye jobb gjenstår, men resultatforbedringen i 2019 er gledelig, sier Isaksen.

Hovedårsakene til resultatforbedringen er gjennomføring av et internt endringsprogram, økt etterspørsel etter godstransport på bane fra kundene og innføringen av en midlertidig støtteordning for gods på bane.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.