Fem millioner kroner til Vegaøyan

nfk

Nordland fylkeskommune har fordelt 5 250 000 kroner til ulike prosjekter i Vegaøyan verdensarvområde og buffersonen.

Vegaøyan verdensarvområde og buffersonen er Nordlands eneste verdensarvlokalitet, og innehar enestående universelle verdier som Nordland fylkeskommune er forpliktet til å ivareta på en god måte. Spesielt i denne tildelingen er at Stiftelsen Vegaøyan verdensarv får 3 750 000 kroner til å kjøpe en eiendom på Gangarøya.

– Stiftelsen Vegaøyan verdensarv ønsker å kjøpe eiendommen for å ta det i bruk til formidlingsvirksomhet. I tillegg ser vi det som svært positivt at det vil være mulig å ha fuglevoktere på Gangarøya gjennom kjøpet av denne eiendommen, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Les også:  Vil at Nordland fagskole skal kunne godkjenne egne studietilbud

Vegaøyan verdensarvområde og buffersonen kom med på UNESCOs verdensarvliste i 2004, men må selvsagt videreutvikles kontinuerlig.

– Det ligger i navnet – at dette er et område vi har ansvar for å forvalte godt på vegne av hele verdens befolkning, sier fylkesråd Torset.

Midlene som fordeles er for både 2022 og 2023, og skal ut over kjøpet av eiendommen på Gangarøya, gå til alt fra kirkegårdsmur og bur på Lånan, og til kurs i vindusrestaurering og brygge på Bjørnshammeren.

Les også:  Norsk jernbanemuseum: Stålvogntogets siste reis på Nordlandsbanen

– Aktivitetene knyttet til verdensarvområdet er svært variert. Vi støtter opp om både fysiske tiltak, men ønsker også å bygge på kompetansen til alle som er med i utviklingen av verdensarven, underbygger fylkesråd Torset.

Det er kommet inn søknader på ulike prosjekter som langt overgår de tilgjengelige statlige midlene som Nordland fylkeskommune. Torset skulle gjerne hatt enda mer midler tilgjengelig til det viktige arbeidet som gjøres i Vega verdensarvområde.

Les også:  Tidenes mulighet i år for landbruksnæringen i Nordland

– En del av søknadene er dekket opp gjennom tidligere tildelte midler. Men det er ingen tvil om at med alle de engasjerte menneskene som stadig jobber for å utvikle dette fantastiske området, så skulle vi gjerne støttet enda mer aktivitet. Vi jobber kontinuerlig opp mot nasjonale myndigheter for at vi sammen kan støtte opp om arbeidet i Vega verdensarvområdet og buffersonen, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.