Eksperter ønsker Barnevernkommisjon

møte

Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB) er en organisasjon med spesialkompetanse innen psykologi, klinisk praksis, jus, organisasjon, forskning og sakkyndighet knyttet opp mot barnevernfaglig arbeid.

Ekspertene i KIB mener barnevernet trenger et politisk akuttvedtak og at Stortinget må ta grep for å få deler av barnevernet på rett kjøl. Ekspertene ønsker også en Barnevernkommisjon.

Dette skriver KIB Norge i en henvendelse til Stortingets familie- og kulturkomite og parlamentariske ledere. KIB viser til den senere tids dokumentasjon, medieoppslag og erfaringer fra ansatte i systemet, som viser alvorlig svikt i deler av barnevernet.

Les også:  Bodø: Program for 17. mai 2024

Dette viser alvorlige mangler ved kompetansen og rettssikkerheten i barnevernet, i tillegg til uegnet organisering og manglende tverrfaglig hjelp til barn og familier.

Det er derfor alvorlig grunn til bekymring overfor de barn og familier som ikke får den faglige bistand og hjelp de har krav på.

KIB mener at det er tilstrekkelig dokumentert at deler av barnevernet ikke fungerer slik lovgiver har forutsatt, og ber Stortinget ta initiativ til at det opprettes en uavhengig Barnevernkommisjon med mandat til å gjennomgå barnevernets totale situasjon og fremme forslag til kompetansebehov, organisasjon og ledelse, og hvordan rettssikkerheten best kan sikres.

Les også:  Bevilger 118 millioner til Tolletaten: – Bra regjeringen er lydhøre

Barnevernkommisjonen bør fremme forslag til hvordan forebyggende arbeid, som har vært forsømt i mange år, best kan organiseres og tilrettelegges.

Kvalitet i barnevernet er uløselig knyttet til tverrfaglig kompetanse, organisering og rettsanvendelse.

Komiteen må derfor etter KIBs oppfatning bl.a. være sammensatt av erfarne klinikere og praktikere fra ulike yrkesgrupper som i deres arbeid møter utsatte barn og familier.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.