Nesten ingen vil ansette noen med hull i CV-en

pc

Bare 15 prosent av virksomhetene sier at de i løpet av det siste året har ansatt noen med langvarig fravær fra arbeidslivet. Det viser en ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Kompetanse Norges årlige undersøkelse Virksomhetsbarometeret, som undersøker norske virksomheters rekruttering og kompetansebehov, bekrefter at det kan det være svært vanskelig å komme tilbake i jobb for dem som har vært lenge borte fra arbeidsmarkedet.

– Funnene gir grunn til bekymring. Dette skjer i en tid med stor satsing på inkluderende arbeidsliv, men god vilje alene ikke er nok – det må også kunne lønne seg for bedriftene å drive aktivt med inkludering, sier Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge.

Nav har flere tiltak og mye informasjon til arbeidsgivere som ønsker å inkludere, men likevel er det kun en liten andel av norske virksomheter som faktisk gjør dette.

Det offentlige ansetter flest
Det er næringene helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon og forsvar som i løpet av det siste året har ansatt flest med langvarig fravær fra arbeidslivet. Der har 20 prosent av virksomhetene ansatt noen med slike CV-hull. I privat sektor som helhet er tallet 15 prosent. Virksomheter med lavest utdanningsnivå er blant de som ansetter flest med CV-hull, mens færre blir ansatt i yrker med høyere kompetansekrav.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Det er gledelig at arbeidsgivere i yrker som ikke krever mye formell kompetanse i større grad rekrutterer folk med hull i CV-en, men vi har en lang vei å gå i alle bransjer, sier Anders Fremming Anderssen.

Det er de største virksomhetene som ansetter flest med langvarig fravær fra arbeidslivet. Blant virksomheter med 21 til 100 ansatte har 22 prosent ansatt noen med langvarig fravær. I virksomheter med 101 til 250 ansatte gjelder dette 28 prosent, og i virksomheter med over 250 ansatte er tallet 32 prosent. Dette kan sannsynligvis forklares med at større virksomheter har mer ressurser til å inkludere arbeidstakere som trenger ekstra oppfølging.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Det er bra at store bedrifter jobber med dette, men det store potensialet ligger i små og mellomstore bedrifter, som utgjør brorparten av norske virksomheter, sier Anders F. Anderssen.

David Adampour er kjøpmann i Rema 1000 og ansetter bare medarbeidere som har en eller annen form for utfordring og mange som har stått utenfor arbeidslivet. Han mener arbeidsgivere og ledere har et ansvar for å inkludere og at inkludering gir gevinst for alle.

– I et samfunn er det masse ulike mennesker. Hvis du har ulike mennesker på arbeidsplassen, så har det noe å si for både bedriften og samfunnet, og også for kundegrunnlaget, sier han.

Han mener arbeidsgivere må se mulighetene i stedet for begrensingene hos hvert enkelt menneske og at alle har ressurser.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Ta et steg tilbake og se forbi kortsiktig effektivitet og inntjening. Se på hva du får tilbake når du satser på mennesker som har hull i CV-en – du får 100 prosent lojale medarbeidere. Jeg tror det har noe å si for hele arbeidsmiljøet, sier Adampour.

Kompetanse er like viktig som helse
Det er ofte en gråsone mellom arbeidsledighet og langvarig sykefravær. Dette ble påpekt i rapporten til Ekspertutvalget for livslang læring, som ble lagt frem i juni.

– Det kan være sammensatte årsaker til at noen står utenfor arbeidslivet, og i mange tilfeller er det en kombinasjon av helseutfordringer og kompetansemangel som ligger bak. Styrking av kompetansen vil kunne åpne dører for mange, sier Fremming Anderssen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.