Industriutvikling gir ringvirkninger i Vefsn

nfk

– Ringvirkningsanalysen for Vefsn bekrefter at industrisenteret Mosjøen står foran en sterk vekstperiode, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Analysen tar utgangspunkt i tre konkrete og planlagte bedriftsetableringer i Mosjøen. Gjennom rapporten som er en felles bestilling fra Nordland fylkeskommune og MON, Mosjøen og omegn næringsselskap er det satt et særlig søkelys på sysselsetting, bosetting og kompetansebehov i Vefsn.

–  Om de planlagte investeringene blir gjennomført, så vil dette kunne gi en økt sysselsetting på hele 300 personer, om man summerer både direkte ansettelser i industriprosjektene, men også tar med indirekte ringvirkninger. I tillegg til denne økte sysselsettingen vil det være mange hundre personer i sving i oppbygging og etableringsfasen. Dette er aktiviteter som også gir store, positive ringvirkninger i kommunen, forklarer fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland.

Ringvirkningene og befolkningsutvikling tilsier et økt behov for fagarbeidere med hele 155 årsverk. Det vil etterspørres flest nye fagarbeidere med industriell utdanning.

–  Men rapporten ser også på ringvirkningen utenom industrien, og beregner økt etterspørsel etter personrettede tjenester blant annet med behov for mange fagarbeider-årsverk innen servering, omsorg og opp-vekst. Rapporten påpeker også at det vil være et økt behov for personer med fagskoleutdanning og høgskole- og universitetsutdanning. Vi har altså en viktig jobb å gjøre med å legge til rette for riktig utdanning i alle utdanningsnivåene, sier Haukland.

Les også:  MK Faxsen får over en halv million kroner i støtte fra Kulturminnefondet

Nye industrietableringer gir mer transportarbeid i Mosjøen, og behov for investeringer i ny kapasitet. Størst investeringsbehov vil det være til ny dypvannskai som møter behovene de nye industriaktørene har for transport inn og ut av Nesbruket. Helgeland Havn planlegger i den forbindelse investering på om lag 300 millioner kroner. Ordfører Berit Hundåla, er glad for at det også er gjort klart for flytting av ferjekaia, et viktig bidrag for utviklingen av industri og logistikk i Mosjøen.

– Nordland fylkeskommune har sett sitt ansvar og bevilget 40 millioner kroner til flytting av ferjeleiet. En flytting som nettopp bygger opp under disse industrietableringene, påpeker Hundåla.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Det tre bedriftene som legger grunnlaget for analysen er Bergen Carbon Solutions, Gen2 Energy og Norsk e-Fuel.

– Alle selskapene vil bruke ren fornybar energi som en viktig faktor i sin produksjon. Det betyr at vi bruker kraftoverskuddet til å skape nye arbeidsplasser, samtidig som vi produserer renere enn noen andre steder i verden. Dette får vi til nettopp fordi vi bygger på industritradisjon, industrikompetanse og at nordlendingene er vant til å tenke nytt og framtidsrettet, underbygger Hundåla.

Bergen Carbon Solutions (BCS) er et norsk selskap som har utviklet en løsning for å produsere karbon nanofiber fra CO2. Bergen Carbon Solutions har vedtatt å bygge sin første fullskalafabrikk i Høyanger i Vestland. Men de planlegger den neste fabrikken på næringsområdet Nesbruket i Mosjøen. Produksjonen benytter CO2 og fornybar energi som råmaterialer. Bedriften anslår at de vil sysselsette rundt 40 årsverk i Mosjøen.

Les også:  Video: – Fauske kommune er redd sin egen barneverntjeneste

– Det samme antall sysselsatte vil komme i Energiselskapet Gen2 Energy, som skal etablere et produksjonsanlegg for storskala produksjon, distribusjon og salg av grønt hydrogen. I produksjonen av hydrogen benyttes rent vann og fornybar kraft som innsatsvarer. Eksportvolumet fra denne produksjonen vil gjøre Mosjøen til den nest største containerhavnen i Norge, forteller ordfører Hundåla.

Norsk e-Fuel er et europeisk konsortium med hovedkontor i Oslo. Selskapet planlegger å bygge Norges første industrielle og kommersielle produksjonsanlegg for syntetisk drivstoff på Nesbruket. Syntetisk drivstoff framstilles av CO2, vann og fornybar kraft. Den årlige produksjonskapasiteten er planlagt til 25 millioner liter e-Fuel. Ved fullskala drift vil Norsk e-Fuel sysselsette rundt 60 årsverk på Nesbruket.

– Jeg ser virkelig fram til å følge utviklingen i Vefsn framover, og tror at også nabokommunene vil kunne ta ut ringvirkninger av den store aktiviteten vi ser i Vefsn, avslutter fylkesråd Linda Helén Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.