Ny veileder i konsultasjoner om samiske interesser i Nordland

nfk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en egen veileder for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen er ikke rettslig bindene, men skal fungere som et praktisk hjelpemiddel, opplyser Nordland fylkeskommune.

For kommuner og fylkeskommuner er plikten til å konsultere lovfestet. Konsultasjoner er mer enn en rett til å bli hørt.

Til forskjell fra høring, er formålet med konsultasjoner å oppnå enighet om det foreslåtte tiltaket, forskriften e.l. Dette innebærer blant annet at det må være en reell dialog mellom partene gjennom utveksling av synspunkter og deling av nødvendig informasjon. Det er videre en forutsetning at samiske interesser kommer tidlig inn i prosessene, og at det ikke gjøres realitetsbeslutninger før konsultasjonene tar til.

Les også:  Vil legge ned sykehuset i Lofoten: Alle melder seg ut av Vestvågøy Arbeiderparti

Gode konsultasjoner bidrar til å forebygge konflikter, klager og rettsprosesser, og slik sett legge til rette for at tiltak kan gjennomføres smidigere og raskere. Selv om prosessene i utgangspunktet kan ta noe mer tid, vil saksbehandlingen samlet sett kunne bli mer effektiv.

Selv om partene ikke alltid blir enige, bidrar konsultasjoner til mer kunnskap og økt forståelse for situasjonen og behovene i det samiske samfunnet. En god prosess gir bedre grunnlag for beslutningene, og kan bidra til at de aktuelle tiltakene treffer bedre og er enklere å gjennomføre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.