Mange tips om ulovlig snøskuterkjøring

snøscooter

Statens naturoppsyn mottar mange tips om ulovlig snøskuterkjøring, og ber folk følge regelverket for å unngå skade på sårbart dyreliv.

– Vi har mottatt mange varsler fra publikum om antatt ulovlig snøskuterkjøring i store deler av landet. Vi vet fra tidligere undersøkelser at folk flest ønsker bedre kontroll med snøskuterkjøring, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Hittil i 2022 har SNO fått rundt 77 tips om ulovlig snøskuterkjøring i utmark gjennom Miljødirektoratets tipsløsning. I tillegg får naturoppsynet flere tips direkte på sms og epost hver uke.

Les også:  1 av 4 vil forby elsparkesykkel

Hittil i år har SNO anmeldt over 60 snøskuterførere for ulovlig kjøring i utmark, noe som er omtrent samme antall som på samme tid i fjor.

– Man kommer lengre inn i urørte naturområder med snøskuter enn til fots, noe som betyr at det blir færre steder igjen der vilt får leve uforstyrret. Dette er spesielt alvorlig på våren, som er yngletid og dermed den mest sårbare perioden for mange arter, sier Kjørstad.

Les også:  Strengere regler for elsparkesykler gir færre skader

Spesielt reinen har hatt en tøff vinter hvor det ustabile klimaet har islagt beiteområdene og gjort det vanskelig å finne mat. Unødige forstyrrelser nå som det nærmer seg kalving kan stresse dyrene, gjøre at de bruker mer energi enn nødvendig og får dårlig kondisjon.

Ulovlig snøskuterkjøring kommer i tillegg til den lovlige kjøringen. Selv om en enkelt snøskuter ikke utgjør mye skade, vil summen av mange utgjøre en stor miljøbelastning på fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Les også:  Slik har du sex i bunad

Hovedregelen i motorferdselloven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Dette gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt spesielle tillatelser. Unntakene er som regel knyttet til nyttekjøring, men kommunen kan også fastsette løyper for fornøyelseskjøring.

– Vi oppfordrer alle som vil kjøre snøskuter til å sette seg godt inn i og respektere lover og regler for motorferdsel i utmark, sier Kjørstad.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.