Første hybride bulkskip i Europa til Norge

Kystrederiene

Leveringen av Aasfjell til Aasen Shipping i Mosterhamn fredag 18. desember markerte et nytt skritt i en grønn omstilling innen nærskipsfarten som det første nybygde hybriddrevne bulkskip i Europa.

Skipet på 9150 tdw tilhører en ny generasjon lasteskip av optimalisert konstruksjon for reduserte utslipp av drivhusgasser med innovativt fremdriftssystem og utrustning. Dette er effektive og rasjonelle skip som skal gjøre tjeneste i mange år. Fremfor at er det  rederinæringens svar på miljøutfordringene basert på dagens teknologi.

Aasen Shipping har siden starten i 1981 bygd opp en virksomhet med bulktransport og fraktkontrakter for industribedrifter og entreprenører i Europa med store selvlossere (bulkskip med gravemaskin). Rederiet har ført an i utviklingen med større skip og driver i dag syv skip i størrelsen 6000-7600 tdw. Kontraheringen i 2019 av to skip på 9150 tdw fra Royal Bodewes i Hoogezand i det nordlige Nederland var derfor et dristig skritt i en miljøtilpasning.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Skipet bygger på et design fra verkstedet, Ecotrader 9000 Hybrid, utviklet videre i samarbeid med Wärtsilä med integrert system for gir, hovedmotor, propellsystem og batteripakke for optimal energiutnyttelse. Batteripakken på 339 kW/timer gjør det mulig med utslippsfri manøvrering i havn, og elektrisk gravemaskin i kombinasjon med landstrøm vil gi støy- og utslippsfri lossing.

For rederiet vil Aasfjell og søsteren Aasfoss som følger i april gi miljøfordeler for kundene ved transport og lossing, både i bebygde strøk og ved store utbyggingsprosjekter. Dette er effektive transportmaskiner som kan losse inntil 900 tonn per time.

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

– Det som er viktig nå er å tjene penger og få teknologien til å fungere, på sikt får vi håpe at også kundene ser verdien av investeringene, sier Torbjørn Torkelsen i rederiet.

Adm. direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene peker på at det er viktig at den norske CO2-avgiften harmoniseres med EUs og at det stilles miljøkrav til industri og anleggsprosjekter som sikrer slike miljøinvesteringer.  Det er også viktig med de rette virkemidler for flåtefornyelse.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

I dette prosjektet har NOX-fondet og Enova bidratt til finansiering av merkostnadene ved miljøinvesteringen. Aasfjell er for øvrig det største skip innmeldt i Kystrederiene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.