snøscooter

Åpning av scooterløype i Skaiti i Saltdal

Snøscooterløypen i Skaiti i Saltdal, ble åpnet lørdag 4. mars, opplyser Saltdal kommune på sine nettsider. Saltdal kommune opplyser også at det blir staket og satt opp skilt i snøscooterløypen i Skaiti. Les mer »
snøscooter

Mange tips om ulovlig snøskuterkjøring

Statens naturoppsyn mottar mange tips om ulovlig snøskuterkjøring, og ber folk følge regelverket for å unngå skade på sårbart dyreliv. – Vi har mottatt mange varsler fra publikum om antatt ulovlig snøskuterkjøring i... Les mer »
snøscooter

Strifeldt (FrP) raser mot Rotevatn (V) om snøscooterutredning: – Rent politisk bestillingsverk og sabotering av Stortingets vilje

Stortinget vedtok 25. mai i år at regjeringen skulle fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til... Les mer »
snøscooter

Snøskuter-saken: – Uønsket vedtak, og uten faglig grunnlag

Friluftslivsorganisasjonene er skuffet over Stortingets endring av snøskuterregelverket i Norge, og mener de burde utredet konsekvensene, i tråd med Stortingets regler, før beslutningen ble presset igjennom. Tirsdag vedtok et flertall i Stortinget... Les mer »
Aurora Paowertrains

Hurtigruten Svalbard satser på fornybar energi og elektriske snøskutere

Med elektriske og utslippsfrie snøskutere – drevet av solceller og vindmøller – tar Hurtigruten Svalbard batterirevolusjonen til Longyearbyen. I vinter tar selskapet som de første i verden i bruk batteridrevne og utslippsfrie... Les mer »
snøscooter

Ny undersøkelse: Sju av ti ønsker bedre kontroll av scootere

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv. I undersøkelsen svarte 73 prosent at de var helt, eller ganske, enige i at det bør bli bedre kontroll... Les mer »
snøscooter

Ny forskrift for snøscooter til Kvalvatnet i Beiarn

Beiarn kommune sender nå forslag til lokal forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet på høring, opplyser Beiarn kommune. Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet, Beiarn kommune,... Les mer »
snøscooter

1 av 4 snøscooterkjørere kjører ulovlig!

Nesten hver fjerde snøscooterkjører kjører der det ikke er lov, viser en rapport. Tallene kommer fra en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt, som har kartlagt holdninger og adferd blant rundt 4500 snøscootereiere. Av... Les mer »