Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder

Regnskap Norge

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen.

– Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Gjentatte regjeringer har lovet forenklinger i regelverk og reduserte byrder for næringslivet. Siste forenklingsrapport fra Næringsdepartementet beregner at det siden 2018 er forenklet for om lag 10,7 mrd. kroner. For gjeldende stortingsperiode er ambisjonen 11 milliarder. 

– Etter pandemien er det viktig med alle grep som kan sette fart på økonomien igjen. Komplekse og lite forståelige rapporteringsregler skaper hodebry hos bedriftene og stjeler tid som kan brukes til noe mer konstruktivt og lønnsomt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: 

– Vi presenterer nå en ny rapport med 39 forenklingsforslag til regjeringen.

– Skatteetaten har opplyst at det i 2019 var nesten 13 millioner innrapporteringer. Å bruke fem minutter mindre per innrapportering(*) vil gi en besparelse på 550 millioner kroner for norsk næringsliv.  

I Skatteetatens oppslagsverk – Skatte-ABC – går det med nærmere 70 sider på å forklare reise- og diettreglene. Det er flere enn 30 forskjellige skattesatser, i tillegg til satsene i statens reiseregulativ. Det skilles mellom skattesatser for reiser med og uten diett, med og uten overnatting, om du har bodd på hotell eller i brakke, om bostedet er med eller uten kokemuligheter, om du har reist mer eller mindre enn 6 eller 12 timer, om du har fått dekket måltider eller ikke osv. osv.  

– Regelverket som gjelder fradrag, godtgjørelse og refusjon for merkostnader til kost, losji og reise er omfattende, uoversiktlig og detaljert. I mange tilfeller er det krevende å innhente alle nødvendige opplysninger for å gjøre riktige skattemessige vurderinger. Det samme gjelder reglene for skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise. Det kreves ofte mange og detaljerte opplysninger fra den som har vært på reise for å gjøre en skattemessig vurdering. I tillegg er det vanskelige grenseganger. Dette gjør at mye arbeidstid går med til utfylling, kontroll, skjønnsvurdering og retting, sier Regnskap Norge-direktøren.

Regnskap Norge foreslår at det snarlig settes i gang et forenklingsarbeid knyttet til reise og diett.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.